رفتن به بالا

فراخوان هواداران برای بازسازی تختی انزلی

نیاز به اشاره نیست انزلی یکی از شهرهای فوتبال خیز کشور است و اگر در ساخت استادیوم های جدید اولویت به شهرهای فوتبالی داده می شد ، حتماً انزلی دراولویت قرار می گرفت اما این اتفاق در شهر انزلی نه  تنها صورت نگرفت حتی استادیوم تختی هم بازسازی نشد ! طرفداران تیم ملوان اما به تازگی و در آستانه ی سفر رییس جمهور به استان گیلان فراخوان داده اند تا با جمع آوری امتیازات الکترونیکی دولت را متقاعد به بازسازی استادیوم تختی نمایند . ضلع شرقی استادیوم تختی انزلی ماه هاست ...


پیشخوان