رفتن به بالا
  • دوشنبه - 25 تیر 1397 - 21:18
  • کد خبر : ۱۴۰۸۷
  • مشاهده :  212 بازدید
  • چاپ خبر : برنامه ی نیم فصل اول لیگ دسته یک

برنامه ی نیم فصل اول لیگ دسته یک

مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۸_۹۷ برگزار شد .

به گزارش “سپید نیوز” از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران ؛ مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول در فصل آینده با حضور سعید فتاحی رییس کمیته ی مسابقات ، فریبرز محمودزاده مسوول لیگ یک ، شفیعی‌راد مسوول لیگ دو ، امیرحسین فراهانی مسوول لیگ سه و بهنام محمودزاده و همچنین نمایندگان لیگ دسته اولی برگزار شد .

بر این اساس برنامه ی هفته ی اول لیگ یک به شرح زیر است :

مس کرمان – شهرداری ماهشهر 

برق جدید شیراز – مس رفسنجان

خونه به خونه ی مازندران – ملوان بندرانزلی

اکسین البرز – فجر سپاسی

نفت تهران – سیاه‌جامگان

آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز

کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران

شاهین بوشهر – گل‌گهر سیرجان

ماشین‌سازی – بادران تهران

*هفته ی دوم

سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه مازندران

شهرداری ماهشهر – اکسین البرز
ملوان بندرانزلی – برق جدید شیراز
گل گهر سیرجان – مس کرمان
مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر
فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز – نفت تهران
بادران تهران شاهین – شهرداری بوشهر
استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز

*هفته ی سوم

کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد
برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران
خونه به خونه ی مازندران – فجرسپاسی شیراز
نفت تهران – شهرداری ماهشهر
آلومینیوم اراک مس کرمان
شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز
ماشین سازی تبریز – گل گهر سیرجان
مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی
اکسین البرز – بادران تهران

*هفته ی چهارم

گل گهر سیرجان – خونه به خونه ی مازندران
بادران تهران – مس رفسنجان
شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی – کارون اروند خرمشهر
مس کرمان – اکسین البرز
استقلال جنوب تهران – نفت تهران
شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز
فجرسپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز

*هفته ی پنجم

برق جدید شیراز – شهرداری ماهشهر

نفت تهران – بادران تهران

خونه به خونه ی مازندران – استقلال جنوب تهران
مس رفسنجان – شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر – فجرسپاسی شیراز
ملوان بندرانزلی – سیاه جامگان مشهد
ماشین سازی تبریز – اکسین البرز
شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان
آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان

*هفته ی ششم

 سیاه جامگان مشهد – مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز – برق جدید شیراز
مس کرمان – ماشین سازی تبریز
گل گهر سیرجان – نفت تهران
شهرداری تبریز – خونه به خونه ی مازندران
بادران تهران – کارون اروند خرمشهر
 شهرداری ماهشهر – شاهین شهرداری بوشهر
اکسین البرز – آلومینیوم اراک
 استقلال جنوب تهران – ملوان بندرانزلی

*هفته ی هفتم

شاهین شهرداری بوشهر – اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر – شهرداری ماهشهر
 برق جدید شیراز – مس کرمان
مس رفسنجان – استقلال جنوب تهران
ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان

خونه به خونه ی مازندران – بادران تهران
ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک
سیاه جامگان مشهد – شهرداری تبریز
نفت تهران – فجرسپاسی شیراز

*هفته ی هشتم

گل گهر سیرجان – مس رفسنجان
 استقلال جنوب تهران – سیاه جامگان مشهد
بادران تهران – برق جدید شیراز
 اکسین البرز – نفت تهران
مس کرمان – خونه به خونه مازندران
 فجرسپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز
 آلومینیوم اراک – شاهین شهرداری بوشهر
 شهرداری ماهشهر – ملوان بندرانزلی
شهرداری تبریز – کارون اروند خرمشهر

*هفته ی نهم

خونه به خونه ی مازندران – شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد – بادران تهران
مس رفسنجان – اکسین البرز
 نفت تهران – آلومینیوم اراک
کارون اروند خرمشهر – مس کرمان
 ماشین سازی تبریز – شهرداری ماهشهر
ملوان بندرانزلی – فجرسپاسی شیراز
 استقلال جنوب تهران – شهرداری تبریز
برق جدید شیراز – گل گهر سیرجان

*هفته ی دهم

مس کرمان – نفت تهران
شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی
شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز
آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی مازندران
اکسین البرز – برق جدید شیراز
بادران تهران – استقلال جنوب تهران
شهرداری ماهشهر – سیاه جامگان مشهد
فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان
گل گهر سیرجان – کارون اروند خرمشهر

*هفته ی یازدهم

خونه به خونه ی مازندران – شهرداری ماهشهر
 برق جدید شیراز – آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز – بادران تهران
مس رفسنجان – مس کرمان
نفت تهران – ماشین سازی تبریز
استقلال جنوب تهران – گل گهر سیرجان
ملوان بندرانزلی – اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر – شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد – فجرسپاسی شیراز

*هفته ی دوازدهم

شهرداری ماهشهر – مس رفسنجان
اکسین البرز – خونه به خونه ی مازندران
بادران تهران – ملوان بندرانزلی
 آلومینیوم اراک – کارون اروند خرمشهر
ماشین سازی تبریز – برق جدید شیراز
شاهین شهرداری بوشهر – نفت تهران
فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز
گل گهر سیرجان – سیاه جامگان مشهد
مس کرمان – استقلال جنوب تهران

*هفته ی سیزدهم

ملوان بندرانزلی – مس کرمان
خونه به خونه ی مازندران – نفت تهران
استقلال جنوب تهران – شهرداری ماهشهر
سیاه جامگان مشهد – اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر – ماشین سازی تبریز
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
برق جدید شیراز – شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان
بادران تهران – فجرسپاسی شیراز

*هفته ی چهاردهم

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی
مس کرمان – سیاه جامگان مشهد
ماشین سازی تبریز – خونه به خونه ی مازندران
شاهین شهرداری بوشهر – مس رفسنجان
گل گهر سیرجان – بادران تهران
فجرسپاسی شیراز – استقلال جنوب تهران
اکسین البرز – کارون اروند خرمشهر
نفت تهران – برق جدید شیراز
شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز

*هفته ی پانزدهم

ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری بوشهر
گل گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز
بادران تهران – شهرداری ماهشهر
سیاه جامگان مشهد – آلومینیوم اراک
 استقلال جنوب تهران – اکسین البرز
شهرداری تبریز – مس کرمان
کارون اروند خرمشهر – نفت تهران
 برق جدید شیراز – خونه به خونه ی مازندران

*هفته ی شانزدهم

ماشین سازی تبریز – سیاه جامگان مشهد
خونه به خونه ی مازندران – مس رفسنجان
شهرداری ماهشهر – گل گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر – استقلال جنوب تهران
اکسین البرز – شهرداری تبریز
مس کرمان – فجرسپاسی شیراز
نفت تهران – ملوان بندرانزلی
آلومینیوم اراک – بادران تهران
برق جدید شیراز – کارون اروند خرمشهر

*هفته ی هفدهم

گل گهر سیرجان – اکسین البرز
بادران تهران – مس کرمان
 مس رفسنجان – نفت تهران

استقلال جنوب تهران – آلومینیوم اراک
کارون اروند خرمشهر – خونه به خونه ی مازندران
سیاه جامگان مشهد – شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری تبریز – برق جدید شیراز
فجرسپاسی شیراز – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه