رفتن به بالا

بدرقه ی اولادی تا خاک سرد دارخیل (گز...
اشک‌های بی‌امان در وداع از اولادی (ع...
بارسا و بایرن برنده‌ ی یک روی‌سکه...