رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۰

۱

برنامه ی کامل رقابت های نیم فصل دوم ( ۹۸-۹۷ ) لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است :

هفته ی هجدهم

پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷
* بادران تهران – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت تهران
* فجرسپاسی شیراز – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهید دستغیب شیراز
* گل‌گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* استقلال جنوب تهران – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی تهران
* شهرداری ماهشهر – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
* مس رفسنجان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* ملوان بندرانزلی – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی

هفته ی نوزدهم

پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷
* مس کرمان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* کارون اروند خرمشهر – مس رفسنجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* قشقایی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* گل ریحان البرز – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج

هفته ی بیستم

پنجشنبه ۴ بهمن ۹۷
* فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : دستغیب شیراز
* مس کرمان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* بادران تهران – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای شهر قدس
* شهرداری تبریز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* استقلال جنوب تهران – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی تهران
* گل گهر سیرجان – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی

هفته ی بیست و یکم

پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷
* گل ریحان البرز – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* خونه به خونه ی بابل – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* کارون اروند خرمشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* مس رفسنجان – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

هفته ی بیست و دوم

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷
* استقلال جنوب تهران – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی تهران
* شهرداری تبریز – مس رفسنجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری
* گل ریحان البرز – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* فجرسپاسی شیراز – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷
* مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* گل گهر سیرجان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* شهرداری ماهشهر – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی بیست و سوم

سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷
* ملوان بندرانزلی –  استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* قشقایی شیراز – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی بابل – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷
* آلومینیوم اراک –  گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* کارون اروند خرمشهر – بادران تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* شاهین شهرداری بوشهر –  شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

 

هفته ی بیست و چهارم
سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷
* استقلال جنوب تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* گل گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* بادران تهران – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : غدیر تهران
* آلومینیوم اراک – نود ارومیه – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* مس کرمان –  قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* گل ریحان البرز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شهرداری ماهشهر – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی بیست و پنجم
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷
* مس رفسنجان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* نود ارومیه – فجرسپاسی شیراز  – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* کارون اروند خرمشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* ملوان بندرانزلی – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* قشقایی شیراز – بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی بابل – مس کرمان – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* شاهین شهرداری بوشهر – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

هفته ی بیست و ششم
یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷
* گل ریحان البرز – مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* گل گهر سیرجان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* فجرسپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : دستغیب شیراز
* شهرداری تبریز – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : اختصاصی تبریز
* مس کرمان – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* شاهین شهرداری بوشهر – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* شهرداری ماهشهر – نود ارومیه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی بیست و هفتم
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷
* کارون اروند خرمشهر – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* ملوان بندرانزلی- شهرداری تبریز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* استقلال جنوب تهران – بادران تهران – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* مس رفسنجان – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵  – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* خونه به خونه ی بابل – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴:۴۵  – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* قشقایی شیراز –  گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* نود ارومیه – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه

هفته ی بیست و هشتم
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷
* مس کرمان – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* بادران تهران – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : غدیر تهران
* آلومینیوم اراک – قشقایی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* گل گهر سیرجان – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* گل ریحان البرز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه :  شهید بهشتی بوشهر
* شهرداری ماهشهر – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی بیست و نهم
جمعه ۹ فرودین ۹۸
* ملوان بندرانزلی – بادران تهران – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* قشقایی شیراز –  نود ارومیه – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی بابل – گل ریحان البرز – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* شهرداری تبریز –  فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : اختصاصی تبریز
* استقلال جنوب تهران – مس کرمان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : تختی تهران
* مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* کارون اروند خرمشهر – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته ی سی ام
پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸
* مس کرمان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* نود ارومیه –  کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* آلومینیوم اراک – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* گل گهر سیرجان – شهرداری تبریز – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* فجرسپاسی شیراز – بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : دستغیب شیراز
* شهرداری ماهشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – قشقایی شیراز – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

هفته ی سی و یکم
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸
* ملوان بندر انزلی – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* خونه به خونه ی بابل – نود ارومیه – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* بادران تهران – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : غدیر تهران
* استقلال جنوب تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* شهرداری تبریز – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : اختصاصی تبریز
* مس رفسنجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* کارون اروند خرمشهر – گل ریحان البرز – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته ی سی و دوم
سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸
* گل ریحان  البرز –  استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – شهرداری تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* خونه به خونه ی بابل – قشقایی شیراز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* نود ارومیه – مس رفسنجان – ساعت ۱۷  – ورزشگاه : تختی ارومیه
* فجرسپاسی شیراز – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : دستغیب شیراز
* شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* شهرداری ماهشهر – بادران تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی سی و سوم
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸
* مس رفسنجان – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* بادران تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : غدیر تهران
* کارون اروند خرمشهر – قشقایی شیراز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* شهرداری تبریز – گل ریحان البرز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : اختصاصی تبریز
* فجرسپاسی شیراز – مس کرمان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : دستغیب شیراز
* گل گهر سیرجان – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* استقلال جنوب تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر

هفته ی سی و چهارم
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸
* گل ریحان البرز – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – بادران تهران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* آلومینیوم اراک – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* قشقایی شیراز – شهرداری تبریز – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
* نود ارومیه – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* خونه به خونه ی بابل – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ

 

 

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”