رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۷ شعبان ۱۴۳۹

۱

 

برنامه ی کامل رقابت های فصل ۹۷-۹۶ لیگ دسته اول به شرح زیر است :

* هفته ی اول

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶‏

نفت مسجدسلیمان _ ماشین‌ سازی تبریز – ساعت : ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

راه‌آهن تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

گل‌گهر سیرجان – اکسین البرز – ساعت : ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز – مس کرمان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

ایران جوان بوشهر – نساجی مازندران – ساعت : ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

خونه به خونه ی بابل – مس رفسنجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

آلومینیوم اراک – صبای قم – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجر شهیدسپاسی  شیراز – بادران تهران – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

* هفته ی دوم

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶‏

صبای قم – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

ماشین‌سازی تبریز – فجر شهیدسپاسی شیراز – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

بادران تهران – ایران‌جوان بوشهر – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : کارگران تهران

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

مس کرمان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

آینده‌سازان برق جدید شیراز – راه‌آهن تهران – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

اکسین البرز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

* هفته ی سوم

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶‏

گل‌‌گهر سیرجان – ماشین‌سازی تبریز – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی ‏گل گهر

ایران‌جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

شهرداری ماهشهر – آینده‌سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه ‏: شهدای ماهشهر

راه‌آهن تهران – مس کرمان – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : ‏اکباتان تهران

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : امام ‏خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی ‏شیراز

خونه به خونه ی بابل – صبای قم – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : هفتم ‏تیر بابل

شهرداری تبریز – اکسین البرز – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

ملوان بندرانزلی – بادران تهران – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

 

* هفته ی چهارم

شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ‏رفسنجان

نفت مسجدسلیمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : شهید ‏بهنام محمدی مسجدسلیمان

ماشین‌سازی تبریز – ایران‌جوان بوشهر – ساعت : ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : ‏یادگار امام تبریز

بادران تهران – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : کارگران ‏تهران

نساجی مازندران – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

مس کرمان – گل‌گهر سیرجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

اکسین البرز – راه‌آهن تهران – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

آینده‌سازان برق جدید شیراز – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۷:۱۵ – ‏ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

‎ ‎صبای قم – ملوان بندرانزلی- ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

 

* هفته ی پنجم

دوشنبه  ۲۷ شهریور ۱۳۹۶‏

راه‌آهن تهران – ماشین‌سازی تبریز – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : ‏اکباتان تهران

آلومیینوم اراک – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی ‏اراک

خونه به خونه ی بابل – فجرسپاسی شیراز – ساعت :  ۱۷:۰۰ – ورزشگاه ‏: هفتم تیر بابل

آینده‌سازان برق جدید شیراز – اکسین البرز – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه ‏: حافظیه ی شیراز

ملوان بندرانزلی – مس کرمان – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل ‏گهر

ایران‌جوان بوشهر – صبای قم – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهیدبهشتی ‏بوشهر

شهرداری تبریز – بادران تهران – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

 

* هفته ی ششم

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶‏

بادران تهران – راه آهن – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

نفت مسجدسلیمان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

یکشنبه ۲ مهر ماه ۹۶‏

فجرسپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

صبای قم – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۵:۱۵ : ورزشگاه شهید وطنی قایم شهر

ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان

دوشنبه ۳ مهر ۹۶‏

اکسین البرز – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

 

* هفته ی هفتم

پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶‏

راه آهن تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۳۰ _ ورزشگاه : راه آهن تهران

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏

شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

خونه به خونه ی بابل – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

اکسین البرز – نساجی مازندران – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – صبای قم – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه حافظیه ی شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهر – مس کرمان – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی هشتم

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر

صبای قم – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

بادران تهران – خونه به خونه ی بابل – ساعت :  ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه – حافظیه ی شیراز

ماشین سازی تبریز – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی نهم

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶‏

خونه به خونه ی بابل – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز – بادران تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

راه آهن تهران – صبای قم – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی

شهرداری تبریز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

اکسین البرز – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

 

* هفته ی دهم

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

بادران تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه – کارگران تهران

آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – راه آهن تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

ماشین سازی تبریز – اکسین البرز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

صبای قم – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام قم

 

* هفته ی یازدهم

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶‏

نساجی مازندران – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : اکباتان تهران

اکسین البرز – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی دوازدهم

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶‏

خونه به خونه ی بابل – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

صبای قم – اکسین البرز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه – بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

ایرانجوان بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی سیزدهم

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – صبای قم – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

راه آهن تهران – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

شهرداری تبریز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی چهاردهم

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶‏

آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۱۵  – ورزشگاه : امام خمینی اراک

خونه به خونه ی بابل – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

بادران تهران – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

صبای قم – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – اکسین البرز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی پانزدهم

دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان

اکسین البرز – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

صبای قم – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

راه آهن تهران – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی شانزدهم

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶‏

ملوان بندرانزلی – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه ی بابل – اکسین البرز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

ماشین سازی تبریز – صبای قم – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی هفدهم

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶‏

بادران تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : کارگران تهران

صبای قم – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

اکسین البرز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۰۰ –  ورزشگاه : انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهید دستغیب شیراز

نساجی مازندران – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

شهرداری ماهشهر – گل گهرسیرجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

* هفته ی هجدهم ‏
یکشنبه۱۷ دی ۹۶‏
ماشین سازی تبریز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴ ‏– ورزشگاه : بنیان دیزل ‏تبریز ‏
شهرداری ماهشهر – راه آهن تهران – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : شهدای ‏ ماهشهر ‏  ‏
برق جدید شیراز – ملوان ‏بندرانزلی – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏ ‏
اکسین البرز – گل گهر سیرجان – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : انقلاب کرج البرز
مس کرمان – شهرداری تبریز – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : امام علی ‏ کرمان
نساجی مازندران – ایرانجوان بوشهر -ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر
مس رفسنجان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
صبای قم – آلومینیوم اراک – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : کارگران تهران

 

* هفته ی نوزدهم
یکشنبه۲۴ دی ۹۶‏
نفت مسجدسلیمان – صبای قم – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
فجرسپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴ ‏- ورزشگاه : شهید دستغیب ‏شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر – بادران تهران ‏- ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : شهید بهشتی ‏بوشهر ‏
آلومینیوم اراک – مس رفسنجان ‏- ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : امام خمینی اراک ‏
خونه به خونه ی بابل  – مس کرمان ‏- ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : هفتم تیر ‏بابل ‏
گل گهر سیرجان – نساجی مازندران – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : اختصاصی گل ‏گهر سیرجان
راه آهن تهران – برق جدید ‏شیراز – ساعت : ‏۱۴‏ –  ورزشگاه : اکباتان تهران ‏
شهرداری تبریز – شهرداری ماهشهر ‏- ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی – اکسین البرز – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : تختی انزلی ‏

* هفته ی بیستم ‏
یکشنبه اول بهمن ۹۶‏
ماشین سازی تبریز – گل گهر سیرجان – ساعت : ‏۱۴‏- ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجدسلیمان – ایرانجوان بوشهر ‏– ساعت : ‏۱۴‏ ‏- ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
برق جدید شیراز –  شهرداری ماهشهر – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز – شهرداری تبریز – ‏ ساعت : ‏۱۴ ‏- ورزشگاه : انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان – راه آهن تهران – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : شهید وطنی ‏ قایم شهر ‏
مس رفسنجان –  فجرسپاسی شیراز – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان ‏
صبای قم – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران – ملوان بندرانزلی – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران

* هفته ی بیست و یکم ‏
یکشنبه ۸ بهمن ۹۶‏
شهرداری ماهشهر – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴‏ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر ‏
فجرسپاسی شیراز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر – ماشین سازی تبریز ‏– ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : شهید بهشتی ‏ بوشهر ‏
آلومینیوم اراک – بادران تهران – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه ی بابل –   نساجی ‏مازندران – ساعت : ۱۴– ورزشگاه : هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان – مس کرمان – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی ‏ سیرجان
راه آهن تهران – اکسین البرز – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : اکباتان تهران ‏
شهرداری تبریز – برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی – صبای قم – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : تختی ‏ انزلی

* هفته ی بیست و دوم
شنبه ۱۴ بهمن ۹۶‏
ماشین سازی تبریز – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴‏ ‏– ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز – برق جدید ‏شیراز – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان – ملوان بندرانزلی ‏- ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : شهید وطنی ‏ قایم شهر ‏
مس رفسنجان – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان ‏
صبای قم – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران ‏
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

* هفته ی بیست و سوم

راه آهن تهران – بادران تهران – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : اکباتان تهران (سه شنبه۲۴ بهمن ۹۶‏) ‏
خونه به خونه ی بابل – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‏۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل (سه شنبه۲۴ بهمن ۹۶‏)
برق جدید شیراز – مس ‏کرمان – ساعت : ‏۱۴‏ – ورزشگاه : دستغیب ‏ شیراز (دوشنبه۲۳ بهمن ۹۶‏) ‏
گل گهر سیرجان – صبای قم ‏– ساعت : ‏‏۱۴‏ – ورزشگاه : اختصاصی ‏ سیرجان (سه شنبه۲۴ بهمن ۹۶‏)
شهرداری تبریز – مس رفسنجان – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری ‏ تبریز (دوشنبه۲۳ بهمن ۹۶‏)
ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : تختی ‏ انزلی (سه شنبه۲۴ بهمن ۹۶‏)
آلومینیوم اراک – ماشین سازی تبریز – ساعت : ‏ ‏۱۴‏ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک (دوشنبه۲۳ بهمن ۹۶‏) ‏
ایرانجوان بوشهر – فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت : ‏‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : بهشتی ‏ بوشهر (دوشنبه۲۳ بهمن ۹۶‏)‏
شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت : ‏ ‏۱۴:۱۵‏ ‏- ورزشگاه : شهدای ماهشهر (سه شنبه۲۴ بهمن ۹۶‏) ‏

 

* هفته ی بیست و چهارم
یکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶‏
بادران تهران – گل گهر سیرجان – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران ‏
ماشین سازی تبریز –  شهرداری تبریز – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
صبای قم – برق جدید ‏شیراز – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
نفت مسجدسلیمان – راه آهن تهران – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏ – ورزشگاه : ‏ شهید بهشتی بوشهر ‏

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت  : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : امام علی ‏ کرمان

نساجی مازندران – اکسین البرز – ساعت : ‏۱۴‏‏ – ورزشگاه : شهید وطنی ‏ قایم شهر ‏ ‏

* هفته ی بیست و پنجم
یکشنبه ۶ اسفند ۹۶‏
راه آهن تهران – مس رفسنجان – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ ‏- ورزشگاه : اکباتان تهران ‏
شهرداری تبریز – نساجی مازندران – ساعت : ‏ ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : تختی ‏ انزلی
خونه به خونه ی بابل – بادران تهران – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : اختصاصی ‏ سیرجان
برق جدید شیراز – ماشین سازی ‏تبریز – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز – مس کرمان – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : انقلاب ‏ کرج ‏
آلومینیوم اراک – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ‏۱۴:۱۵‏ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک ‏
شهرداری ماهشهر –  صبای قم – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر ‏

* هفته ی بیست و ششم
یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶‏
ماشین سازی تبریز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
بادران تهران – برق جدید ‏شیراز – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران ‏
صبای قم – راه آهن تهران – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک
فجرسپاسی شیراز – شهرداری ماهشهر – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : دستغیب ‏ شیراز ‏
مس رفسنجان – اکسین البرز – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان ‏
نساجی مازندران – مس کرمان – ساعت : ‏۱۴:۳۰‏‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر
نفت مسجدسلیمان – شهرداری تبریز – ساعت : ‏۱۵‏‏ – ورزشگاه : شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر ‏

 

* هفته ی بیست و هفتم
یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶‏
برق جدید شیراز – نساجی ‏مازندران – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
شهرداری تبریز – صبای قم – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏‏ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
راه آهن تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏‏ – ورزشگاه : اکباتان تهران ‏
اکسین البرز – ماشین سازی تبریز – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏‏ – ورزشگاه : انقلاب ‏ کرج ‏
ملوان بندرانزلی – ایرانجوان  بوشهر – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏‏ – ورزشگاه : تختی انزلی
گل گهر سیرجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏‏ – ورزشگاه : اختصاصی ‏ سیرجان
مس کرمان – مس رفسنجان – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏‏ – ورزشگاه : امام علی ‏ کرمان ‏
شهرداری ماهشهر –  بادران تهران – ساعت : ‏۱۵:۱۵‏‏ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر ‏

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶

خونه به خونه ی بابل – آلومینیوم ‏اراک – ساعت : ‏۱۴:۴۵‏ ‏- ورزشگاه : هفتم تیر بابل

* هفته ی بیست و هشتم
شنبه ۲۶ اسفند ۹۶
مس رفسنجان – نساجی مازندران – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان ‏
ماشین سازی تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ‏۱۵‏ ‏- ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز
فجرسپاسی شیراز – برق جدید ‏شیراز – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
صبای قم – مس کرمان – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران – اکسین البرز – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران ‏
ایرانجوان بوشهر – راه آهن تهران – ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجدسلیمان – شهرداری ماهشهر – ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ‏- ورزشگاه : شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان

دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶

خونه به خونه ی بابل –  گل گهر ‏سیرجان – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : هفتم تیر ‏ بابل

آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت : ‏۱۵‏ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک ‏

* هفته ی بیست و نهم
پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷‏
راه آهن تهران – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : اکباتان تهران ‏
برق جدید شیراز – مس ‏رفسنجان – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز – صبای قم – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : امام علی ‏ کرمان
نساجی مازندران – بادران تهران – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر
گل گهر سیرجان – آلومینیوم اراک – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : اختصاصی ‏ سیرجان
ملوان بندرانزلی – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : تختی ‏ انزلی
شهرداری تبریز – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ‏۱۶‏‏ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر – ماشین سازی تبریز – ساعت : ‏۱۶:۳۰‏ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر ‏

* هفته ی سی ام
چهارشنبه۱۵ فروردین ۹۷‏
بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران ‏
صبای قم – نساجی مازندران – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ ‏- ورزشگاه : یادگار امام ‏ قم ‏
ماشین سازی تبریز – مس کرمان – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ ‏- ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
گل گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ ‏ -ورزشگاه : اختصاصی سیرجان
فجرسپاسی شیراز – اکسین البرز – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
آلومینیوم اراک – راه آهن تهران – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه ی بابل – شهرداری ‏تبریز – ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ ‏- ورزشگاه : هفتم تیر ‏ بابل ‏
ایرانجوان بوشهر – شهرداری ماهشهر – ساعت : ‏۱۶:۳۰‏ ‏- ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجدسلیمان – برق جدید ‏شیراز ‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

* هفته ی سی و یکم
سه ‏شنبه ۲۱ فروردین ۹۷‏
اکسین البرز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎‏ – ورزشگاه : انقلاب ‏ کرج ‏
ملوان بندرانزلی – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎‏ – ورزشگاه : تختی ‏ انزلی
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎ ‏- ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر
مس رفسنجان – صبای قم – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎‏ – ورزشگاه : شهدای ‏ رفسنجان
شهرداری تبریز – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎‏ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری  ‏ تبریز
راه آهن تهران –  گل گهر سیرجان – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎‏ – ورزشگاه : اکباتان تهران ‏
برق جدید شیراز – ایرانجوان  ‏بوشهر – ساعت : ‎۱۶:۳۰‎ ‏- ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت : ‎۱۷‎‏ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر ‏

* هفته ی سی و دوم
سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷
ماشین سازی تبریز – مس رفسنجان – ساعت : ‏۱۷‏ – ورزشگاه : بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجدسلیمان –  نساجی مازندران – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
فجرسپاسی شیراز – مس کرمان – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر – اکسین البرز – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر ‏
آلومینیوم اراک – برق جدید ‏شیراز – ساعت : ‏ ۱۷ – ورزشگاه : امام خمینی ‏ اراک ‏
گل گهر سیرجان – شهرداری تبریز – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : اختصاصی سیرجان
بادران تهران – صبای قم – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : کارگران ‏ تهران ‏
ملوان بندرانزلی – راه آهن تهران – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : تختی ‏ انزلی
خونه به خونه ی بابل – شهرداری ماهشهر – ساعت : ‏۱۷‏‏ – ورزشگاه : هفتم تیر ‏ بابل ‏

* هفته ی سی و سوم

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷‌‏

شهرداری ماهشهر – ملوان بندرانزلی ‌- ساعت : ‌۱۷‌ – ورزشگاه : ‏شهدای ماهشهر‎
برق جدید شیراز – گل گهر ‌سیرجان – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ‏ورزشگاه : شهید دستغیب ‌ شیراز‎ ‎
اکسین البرز – خونه به خونه  ی بابل – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : ‏انقلاب کرج‎ ‎
مس کرمان – آلومینیوم اراک – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : امام علی ‌ ‏کرمان
نساجی مازندران – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : ‏شهید وطنی قایم شهر
صبای قم – ماشین سازی تبریز – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه یادگار ‏امام ‌ قم
شهرداری تبریز – راه آهن تهران – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : ‏اختصاصی شهرداری ‌ تبریز‎  ‎
مس رفسنجان – ایرانجوان  بوشهر – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : شهدای ‌ ‏رفسنجان
بادران تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : کارگران ‏تهران‎ ‎
‎ ‎

هفته سی و چهارم
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷‌‏

ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت : ‌۱۷‌‌  – ورزشگاه : بنیان ‏دیزل ‌تبریز‎ ‎
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : شهید ‏بهنام ‌محمدی مسجدسلیمان
فجر شهیدسپاسی شیراز – صبای قم – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : شهید ‏دستغیب ‌ شیراز‎ ‎
ایرانجوان بوشهر –  مس کرمان – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : شهید ‏بهشتی بوشهر‎ ‎
آلومینیوم اراک – اکسین البرز – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : امام خمینی ‏اراک‎ ‎
خونه به خونه ی بابل – برق جدید ‌شیراز – ساعت : ‏‏‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل‎ ‎
راه آهن تهران – نساجی مازندران – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : اکباتان تهران‎ ‎
ملوان بندرانزلی – شهرداری تبریز – ساعت : ‌۱۷‌‌ – ورزشگاه : تختی ‏انزلی
گل گهر سیرجان – شهرداری ماهشهر – ساعت : ‌۱۷‌ – ورزشگاه : ‏اختصاصی سیرجان

 

 

"بازنشر از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران"