رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۶ ربيع أول ۱۴۳۹

۱

 

برنامه ی رقابت های فصل ۹۷-۹۶ لیگ دسته اول به شرح زیر است :

* هفته ی اول

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶‏

نفت مسجدسلیمان _ ماشین‌ سازی تبریز – ساعت : ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

راه‌آهن تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

گل‌گهر سیرجان – اکسین البرز – ساعت : ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز – مس کرمان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

ایران جوان بوشهر – نساجی مازندران – ساعت : ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

خونه به خونه ی بابل – مس رفسنجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

آلومینیوم اراک – صبای قم – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجر شهیدسپاسی  شیراز – بادران تهران – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

* هفته ی دوم

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶‏

صبای قم – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

ماشین‌سازی تبریز – فجر شهیدسپاسی شیراز – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

بادران تهران – ایران‌جوان بوشهر – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : کارگران تهران

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

مس کرمان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

آینده‌سازان برق جدید شیراز – راه‌آهن تهران – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

اکسین البرز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

* هفته ی سوم

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶‏

گل‌‌گهر سیرجان – ماشین‌سازی تبریز – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی ‏گل گهر

ایران‌جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

شهرداری ماهشهر – آینده‌سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه ‏: شهدای ماهشهر

راه‌آهن تهران – مس کرمان – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : ‏اکباتان تهران

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : امام ‏خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی ‏شیراز

خونه به خونه ی بابل – صبای قم – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : هفتم ‏تیر بابل

شهرداری تبریز – اکسین البرز – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

ملوان بندرانزلی – بادران تهران – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

 

* هفته ی چهارم

شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ‏رفسنجان

نفت مسجدسلیمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : شهید ‏بهنام محمدی مسجدسلیمان

ماشین‌سازی تبریز – ایران‌جوان بوشهر – ساعت : ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : ‏یادگار امام تبریز

بادران تهران – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : کارگران ‏تهران

نساجی مازندران – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

مس کرمان – گل‌گهر سیرجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

اکسین البرز – راه‌آهن تهران – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

آینده‌سازان برق جدید شیراز – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۷:۱۵ – ‏ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

‎ ‎صبای قم – ملوان بندرانزلی- ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

 

* هفته ی پنجم

دوشنبه  ۲۷ شهریور ۱۳۹۶‏

راه‌آهن تهران – ماشین‌سازی تبریز – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : ‏اکباتان تهران

آلومیینوم اراک – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی ‏اراک

خونه به خونه ی بابل – فجرسپاسی شیراز – ساعت :  ۱۷:۰۰ – ورزشگاه ‏: هفتم تیر بابل

آینده‌سازان برق جدید شیراز – اکسین البرز – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه ‏: حافظیه ی شیراز

ملوان بندرانزلی – مس کرمان – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل ‏گهر

ایران‌جوان بوشهر – صبای قم – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهیدبهشتی ‏بوشهر

شهرداری تبریز – بادران تهران – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

 

* هفته ی ششم

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶‏

بادران تهران – راه آهن – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

نفت مسجدسلیمان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

یکشنبه ۲ مهر ماه ۹۶‏

فجرسپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

صبای قم – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۵:۱۵ : ورزشگاه شهید وطنی قایم شهر

ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان

دوشنبه ۳ مهر ۹۶‏

اکسین البرز – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

 

* هفته ی هفتم

پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶‏

راه آهن تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۳۰ _ ورزشگاه : راه آهن تهران

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏

شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

خونه به خونه ی بابل – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

اکسین البرز – نساجی مازندران – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – صبای قم – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه حافظیه ی شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهر – مس کرمان – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی هشتم

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر

صبای قم – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

بادران تهران – خونه به خونه ی بابل – ساعت :  ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه – حافظیه ی شیراز

ماشین سازی تبریز – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی نهم

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶‏

خونه به خونه ی بابل – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز – بادران تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

راه آهن تهران – صبای قم – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی

شهرداری تبریز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

اکسین البرز – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

 

* هفته ی دهم

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

بادران تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه – کارگران تهران

آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – راه آهن تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

ماشین سازی تبریز – اکسین البرز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

صبای قم – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام قم

 

* هفته ی یازدهم

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶‏

نساجی مازندران – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : اکباتان تهران

اکسین البرز – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی دوازدهم

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶‏

خونه به خونه ی بابل – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

صبای قم – اکسین البرز – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه – بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

ایرانجوان بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی سیزدهم

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – صبای قم – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

راه آهن تهران – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

شهرداری تبریز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی چهاردهم

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶‏

آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۱۵  – ورزشگاه : امام خمینی اراک

خونه به خونه ی بابل – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

بادران تهران – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : کارگران تهران

ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

صبای قم – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجدسلیمان – اکسین البرز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی پانزدهم

دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام علی کرمان

اکسین البرز – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

صبای قم – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام قم

راه آهن تهران – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

* هفته ی شانزدهم

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶‏

ملوان بندرانزلی – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه ی بابل – اکسین البرز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

ماشین سازی تبریز – صبای قم – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

* هفته ی هفدهم

یکشنبه ۱۹  آذر ۱۳۹۶‏

بادران تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : کارگران تهران

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

اکسین البرز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۴:۰۰ –  ورزشگاه : انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

نساجی مازندران – راه آهن تهران – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایم شهر

شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

شهرداری ماهشهر – گل گهرسیرجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

 

 

"بازنشر از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران"