رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 7 مرداد 1395   ۱۰ ربيع أول ۱۴۴۰

۱

برنامه ی کامل رقابت های فصل ۹۸-۹۷ لیگ دسته اول به شرح زیر است :

 

* هفته ی اول ‏

شنبه ۲۰ مرداد ۹۷‏

* نود ارومیه – بادران تهران – ساعت : ۱۸:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

* اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

* شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت : ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

* کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت : ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷‏

* مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۸:۵۰– ورزشگاه : امام علی کرمان

* قشقایی شیراز – مس رفسنجان – ساعت : ۱۹:۱۰ – ورزشگاه : پارس شیراز

* آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۹:۳۰– ورزشگاه : امام خمینی اراک

دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷

* نفت تهران – سیاه جامگان مشهد – ساعت : ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷

* خونه به خونه ی بابل – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ساری

* هفته ی دوم

شنبه ۲۷ مرداد ۹۷‏

* شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی تبریز

* گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت : ۱۸:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی سیرجان

* فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز

یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷

* استقلال جنوب تهران – نود ارومیه – ساعت : ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : شهید دستگردی تهران

* مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۸:۴۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت : ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : کارگران تهران

* ملوان بندرانزلی – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

* شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت : ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷

* سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

 

* هفته ی سوم

شنبه ۳ شهریور ۹۷‏

* قشقایی شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز

* خونه به خونه ی بابل – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : شهدای شهرستان سیمرغ

* نفت تهران – شهرداری ماهشهر (برگزار نمی شود)

* کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت : ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ۴ شهریور ۹۷‏

* نود ارومیه – گل گهرسیرجان – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز

* مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت : ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک

* اکسین البرز – بادران تهران– ساعت : ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت : ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

* هفته ی چهارم

جمعه ۱۶ شهریور ۹۷‏

* شهرداری تبریز – نود ارومیه – ساعت : ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : اختصاصی تبریز

* سیاه جامگان مشهد – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۸:۱۰ – ورزشگاه : ثامن مشهد

* گل گهرسیرجان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : اختصاصی سیرجان

* مس کرمان – اکسین البرز – ساعت : ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان

* فجرسپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت : ۱۸:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز

* شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت : ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

* ملوان بندرانزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

* استقلال جنوب تهران – نفت تهران (برگزار نمی شود)

* بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت : ۱۸:۵۰ – ورزشگاه : کارگران تهران

* هفته ی پنجم
شنبه ۳۱ شهریور ۹۷‏
* مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* قشقایی شیراز – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* نفت تهران – بادران تهران  (برگزار نمی شود)
* ملوان بندرانزلی – سیاه جامگان مشهد – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان – ساعت ۱۷:۲۵ – ورزشگاه : شهیدبهشتی بوشهر
یکشنبه اول مهر ۹۷‏
* خونه به خونه ی بابل – استقلال جنوب تهران – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ساری
* آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – اکسین البرز – ساعت : ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* کارون اروند خرمشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

* هفته ی ششم ‏
شنبه ۷ مهر ۹۷‏
* سیاه جامگان مشهد – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : ثامن مشهد
* بادران تهران – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : کارگران تهران
* اکسین البرز – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – نود ارومیه – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان
یکشنبه ۸ مهر ۹۷‏
* گل گهر سیرجان – نفت تهران (برگزار نمی شود)
* استقلال جنوب تهران – ملوان بندرانزلی ‏- ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : دستگردی تهران
* فجرسپاسی شیراز – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری تبریز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* شهرداری ماهشهر – شاهین شهرداری ‏بوشهر – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ‏ ماهشهر
* هفته ی هفتم
چهارشنبه ‏‏۱۸ مهر ۹۷‏
* خونه به خونه ی بابل – بادران تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ساری
* مس رفسنجان – استقلال جنوب تهران – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* نود ارومیه – آلومینیوم اراک – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* قشقایی شیراز – مس کرمان – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷‏
* سیاه جامگان مشهد – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : ثامن مشهد
* نفت تهران – فجرسپاسی شیراز (برگزار نمی شود)
* شاهین شهرداری بوشهر – اکسین البرز – ساعت  ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهیدبهشتی بوشهر
* کارون اروند خرمشهر – شهرداری ‏ماهشهر – ساعت :  ۱۸:۲۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته ی هشتم
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷‏
* گل گهر سیرجان – مس رفسنجان – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* بادران تهران – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : نفت (تهرانسر)‏ تهران
* مس کرمان – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) ‏ کرمان
سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷‏
* آلومینیوم اراک – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری تبریز – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : اختصاصی ‏شهرداری تبریز
* شهرداری ماهشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی نهم
یکشنبه ‏‏۲۹ مهر ۹۷‏
* مس رفسنجان – اکسین البرز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* قشقایی شیراز – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی بابل – شاهین شهرداری ‏بوشهر – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه :  شهدای سیمرغ

دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷‏
* نود ارومیه – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : تختی ارومیه
‏* ملوان بندرانزلی – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
‏* استقلال جنوب تهران – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
‏* کارون اروند خرمشهر – مس کرمان – ساعت : ۱۸:۱۰ – ورزشگاه : نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر

هفته ی دهم

یکشنبه ‏‏۶ آبان ۹۷
* گل گهر سیرجان – کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* بادران تهران – استقلال جنوب تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : نفت (تهرانسر)‏ تهران
* فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی بابل ‏- ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* اکسین البرز – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – نود ارومیه – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

هفته ی یازدهم
یکشنبه ‏‏۱۳ آبان ۹۷‏
* خونه به خونه ی بابل – شهرداری ماهشهر ‏- ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* شهرداری تبریز – بادران تهران ‏- ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* قشقایی شیراز – آلومینیوم اراک ‏ – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* استقلال جنوب تهران – گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* ملوان بندرانزلی – اکسین البرز ‏‏- ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* کارون اروند خرمشهر – شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
سه شنبه ۱۴ آبان ۹۷‏
* مس رفسنجان – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

هفته ی دوازدهم
یکشنبه ‏‏۲۰ آبان ۹۷‏
* بادران تهران – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : نفت (تهرانسر)‏ تهران
* آلومینیوم اراک – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* اکسین البرز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* مس کرمان – استقلال جنوب تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شهرداری ماهشهر – مس رفسنجان – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی سیزدهم
شنبه ۲۶ آبان ۹۷‏
* ملوان بندرانزلی – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* استقلال جنوب تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : غدیر تهران
* کارون اروند خرمشهر – نود ارومیه – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ‏‏۲۷ آبان ۹۷‏
* مس رفسنجان – آلومینیوم اراک ‏– ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  : شهدای رفسنجان
* قشقایی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : اختصاصی ‏شهرداری تبریز
* بادران تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : نفت (تهرانسر)‏ تهران

هفته ی چهاردهم
شنبه ۳ آذر ۹۷‏
* آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* اکسین البرز – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
یکشنبه ‏‏۴ آذر ۹۷‏
* گل گهر سیرجان – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام علی (ع)‏ سیرجان
* فجرسپاسی شیراز – استقلال جنوب تهران– ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – مس رفسنجان ‏– ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

هفته ی پانزدهم
شنبه ۱۰ آذر ۹۷‏
* استقلال جنوب تهران – اکسین البرز – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* شهرداری تبریز – مس کرمان ‏– ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهرداری تبریز
* قشقایی شیراز – خونه به خونه ی بابل – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* مس رفسنجان – نود ارومیه – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
یکشنبه ‏‏۱۱ آذر ۹۷‏
* گل گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* بادران تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : نفت (تهرانسر)‏ تهران

هفته ی شانزدهم
شنبه ۱۷ آذر ۹۷‏
* خونه به خونه ی بابل – مس رفسنجان ‏– ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* آلومینیوم اراک – بادران تهران – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* قشقایی شیراز – کارون اروند خرمشهر – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷‏
* اکسین البرز – شهرداری تبریز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شهرداری ماهشهر – گل گهر سیرجان – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال جنوب ‏تهران – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

هفته ی هفدهم
شنبه ‏‏۲۴ آذر ۹۷‏
* گل گهر سیرجان – اکسین البرز ‏– ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* بادران تهران – مس کرمان – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : نفت (تهرانسر)‏ تهران
* استقلال جنوب تهران – آلومینیوم اراک ‏– ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* شهرداری تبریز – قشقایی شیراز – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* فجرسپاسی شیراز – شهرداری ماهشهر – ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – نود ارومیه ‏– ساعت : ۱۴:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* کارون اروند خرمشهر – خونه به خونه ‏ی بابل – ساعت : ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”