رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 7 مرداد 1395   ۱۱ محرم ۱۴۴۰

۱

برنامه ی کامل رقابت های فصل ۹۸-۹۷ لیگ دسته اول به شرح زیر است :

 

* هفته ی اول ‏
شنبه ۲۰ مرداد ۹۷‏
* ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷‏
* مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه : امام علی کرمان
* برق جدید شیراز – مس رفسنجان – ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت ۱۹:۳۰– ورزشگاه : امام خمینی اراک
دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷
* نفت تهران – سیاه جامگان مشهد – ساعت ۱۹:۳۰– ورزشگاه : پاس قوامین تهران
سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷
* خونه به خونه ی مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ساری
* هفته ی دوم
شنبه ۲۷ مرداد ۹۷‏
* شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت ۱۸:۰۰– ورزشگاه : اختصاصی تبریز
* گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه اختصاصی سیرجان
* فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷
* استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : شهید دستگردی تهران
* مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه : ؟
* بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : کارگران تهران
* ملوان بندرانزلی – برق جدید شیراز – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷
* سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه ی مازندران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* هفته ی سوم
شنبه ۳ شهریور ۹۷‏
* برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی مازندران – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : شهدای شهرستان سیمرغ
* نفت تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۹:۰۰–(برگزار نمی شود)
* کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ۴ شهریور ۹۷‏
* ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۸:۰۰– ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۸:۰۰ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت ۱۹:۱۵– ورزشگاه : امام خمینی اراک
* اکسین البرز – بادران تهران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* هفته ی چهارم
جمعه ۱۶ شهریور ۹۷‏
* شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۴۵– ورزشگاه : اختصاصی تبریز (چمن مصنوعی)
* سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز – ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه : ثامن مشهد
* گل گهرسیرجان – خونه به خونه ی مازندران – ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه : اختصاصی سیرجان (چمن مصنوعی)
* مس کرمان – اکسین البرز – ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه : امام علی کرمان
* فجرسپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۰:۰۰– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* استقلال جنوب تهران – نفت تهران – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود

* هفته ی پنجم
شنبه ۳۱ شهریور ۹۷‏
* مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۴۵– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* برق جدید شیراز – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* نفت تهران – بادران تهران – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – سیاه جامگان مشهد – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان – ساعت ۱۷:۲۵ – ورزشگاه : شهیدبهشتی بوشهر
یکشنبه اول مهر ۹۷‏
* خونه به خونه ی مازندران – استقلال جنوب ‏تهران – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* ماشین سازی تبریز – اکسین البرز – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* کارون اروند خرمشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

* هفته ی ششم
شنبه ۷ مهر ۹۷‏
* سیاه جامگان مشهد – مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : ثامن مشهد
* بادران تهران – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : کارگران تهران
* اکسین البرز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : امام علی کرمان
یکشنبه ۸ مهر ۹۷‏
* گل گهر سیرجان – نفت تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* استقلال جنوب تهران – ملوان بندرانزلی ‏- ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* فجرسپاسی شیراز – برق جدید شیراز – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری تبریز – خونه به خونه ی مازندران – ساعت ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* شهرداری ماهشهر – شاهین شهرداری ‏بوشهر – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهدای ‏ ماهشهر
* هفته ی هفتم
چهارشنبه ‏‏۱۸ مهر ۹۷‏
* خونه به خونه ی مازندران – بادران تهران – ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* مس رفسنجان – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* برق جدید شیراز – مس کرمان – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷‏
* سیاه جامگان مشهد – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : ثامن مشهد
* نفت تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* شاهین شهرداری بوشهر – اکسین البرز – ساعت ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهیدبهشتی بوشهر
* کارون اروند خرمشهر – شهرداری ‏ماهشهر – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

* هفته ی هشتم

گل گهر سیرجان – مس رفسنجان

استقلال جنوب تهران – سیاه جامگان مشهد

بادران تهران – برق جدید شیراز

اکسین البرز – نفت تهران

مس کرمان – خونه به خونه ی مازندران

فجرسپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری ماهشهر – ملوان بندرانزلی

شهرداری تبریز – کارون اروند خرمشهر

* هفته ی نهم

خونه به خونه ی مازندران – شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد – بادران تهران

مس رفسنجان – اکسین البرز

نفت تهران – آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر – مس کرمان

ماشین سازی تبریز – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – فجرسپاسی شیراز

استقلال جنوب تهران – شهرداری تبریز

برق جدید شیراز – گل گهر سیرجان

* هفته ی دهم

مس کرمان – نفت تهران

شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی

شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی مازندران

اکسین البرز – برق جدید شیراز

بادران تهران – استقلال جنوب تهران

شهرداری ماهشهر – سیاه جامگان مشهد

فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان

گل گهر سیرجان – کارون اروند خرمشهر

* هفته ی یازدهم

خونه به خونه ی مازندران – شهرداری ماهشهر

برق جدید شیراز – آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز – بادران تهران

مس رفسنجان – مس کرمان

نفت تهران – ماشین سازی تبریز

استقلال جنوب تهران – گل گهر سیرجان

ملوان بندرانزلی – اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر – شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد – فجرسپاسی شیراز

* هفته ی دوازدهم

شهرداری ماهشهر – مس رفسنجان

اکسین البرز – خونه به خونه ی مازندران

بادران تهران – ملوان بندرانزلی

آلومینیوم اراک – کارون اروند خرمشهر

ماشین سازی تبریز – برق جدید شیراز

شاهین شهرداری بوشهر – نفت تهران

فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز

گل گهر سیرجان – سیاه جامگان مشهد

مس کرمان – استقلال جنوب تهران

* هفته ی سیزدهم

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

خونه به خونه ی مازندران – نفت تهران

استقلال جنوب تهران – شهرداری ماهشهر

سیاه جامگان مشهد – اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر – ماشین سازی تبریز

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

برق جدید شیراز – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان

بادران تهران – فجرسپاسی شیراز

* هفته ی چهاردهم

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

مس کرمان – سیاه جامگان مشهد

ماشین سازی تبریز – خونه به خونه ی مازندران

شاهین شهرداری بوشهر – مس رفسنجان

گل گهر سیرجان – بادران تهران

فجرسپاسی شیراز – استقلال جنوب تهران

اکسین البرز – کارون اروند خرمشهر

نفت تهران – برق جدید شیراز

شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز

* هفته ی پانزدهم

ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری بوشهر

گل گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز

بادران تهران – شهرداری ماهشهر

سیاه جامگان مشهد – آلومینیوم اراک

استقلال جنوب تهران – اکسین البرز

شهرداری تبریز – مس کرمان

کارون اروند خرمشهر – نفت تهران

برق جدید شیراز – خونه به خونه ی مازندران

* هفته ی شانزدهم

ماشین سازی تبریز – سیاه جامگان مشهد

خونه به خونه ی مازندران – مس رفسنجان

شهرداری ماهشهر – گل گهر سیرجان

شاهین شهرداری بوشهر – استقلال جنوب تهران

اکسین البرز – شهرداری تبریز

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز

نفت تهران – ملوان بندرانزلی

آلومینیوم اراک – بادران تهران

برق جدید شیراز – کارون اروند خرمشهر

* هفته ی هفدهم

گل گهر سیرجان – اکسین البرز

بادران تهران – مس کرمان

مس رفسنجان – نفت تهران

استقلال جنوب تهران – آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر – خونه به خونه ی مازندران

سیاه جامگان مشهد – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز – برق جدید شیراز

فجرسپاسی شیراز – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”