رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 7 مرداد 1395   ۱۰ جماد أول ۱۴۴۰

۱

برنامه ی رقابت های فصل ۹۸-۹۷ لیگ دسته اول فوتبال (از هفته ی هجدهم تا بیست و سوم) به شرح زیر است :

هفته ی هجدهم

پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷
* بادران تهران – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت تهران
* فجرسپاسی شیراز – اکسین البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهید دستغیب شیراز
* گل‌گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* استقلال جنوب تهران – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی تهران
* شهرداری ماهشهر – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر
* مس رفسنجان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان
* شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* ملوان بندرانزلی – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی

هفته ی نوزدهم

پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷
* مس کرمان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* کارون اروند خرمشهر – مس رفسنجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* قشقایی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* اکسین البرز – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج

هفته ی بیستم

پنجشنبه ۴ بهمن ۹۷
* فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* مس کرمان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* بادران تهران – اکسین البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت تهران
* شهرداری تبریز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* استقلال جنوب تهران – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی تهران
* گل گهر سیرجان – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی

هفته ی بیست و یکم

پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷
* اکسین البرز – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* خونه به خونه ی بابل – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
* کارون اروند خرمشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* مس رفسنجان – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

هفته ی بیست و دوم

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷
* استقلال جنوب تهران – خونه به خونه ی بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی تهران
* شهرداری تبریز – مس رفسنجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری
* اکسین البرز – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* فجرسپاسی شیراز – کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷
* مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی کرمان
* گل گهر سیرجان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* شهرداری ماهشهر – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهدای ماهشهر

هفته ی بیست و سوم

سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷
* ملوان بندرانزلی –  استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* قشقایی شیراز – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی بابل – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷
* آلومینیوم اراک –  اکسین البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* نود ارومیه – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* کارون اروند خرمشهر – بادران تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
* شاهین شهرداری بوشهر –  شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر

 

 

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”