رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

شنبه - 15 دی 1397   ۱۵ رجب ۱۴۴۰

۱۲

برنامه ی کامل مسابقات جام ملت‌های آسیا

 

** برنامه ی بازی‌های مرحله ی گروهی

شنبه ، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۱/ گروه A | امارات – بحرین ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

یکشنبه ، ۱۶ دی‌ماه۱۳۹۷
بازی شماره ی ۲/ گروه B | استرالیا – اردن ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۳/ گروه A | تایلند – هند ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۴/ گروه B | سوریه – فلسطین ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه

دوشنبه ، ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۵/ گروه C | چین – قرقیزستان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۶/ گروه C | کره‌جنوبی – فیلیپین ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه  آل‌مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی ۷/ گروه D | ایران – یمن ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه ، ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۸/ گروه D | عراق – ویتنام ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۹/ گروه E | عربستان – کره‌شمالی ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه رشید شهر دبی

چهارشنبه ، ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۱۰/ گروه F | ژاپن – ترکمنستان ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۱۱/ گروه F | ازبکستان – عمان ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه
بازی شماره ی ۱۲/ گروه E | قطر – لبنان ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه ، ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۱۳/ گروه A | بحرین – تایلند ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی ۱۴/ گروه B | اردن – سوریه ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۱۵/ گروه A | هند – امارات ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه ، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۱۶/ گروه B | فلسطین – استرالیا ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره ی ۱۷/ گروه C | فیلیپین – چین ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۱۸/ گروه C | قرقیزستان – کره‌جنوبی ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه ، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۱۹/ گروه C | ویتنام – ایران ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۲۰/ گروه C | یمن – عراق ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه
بازی شماره ی ۲۱/ گروه E | لبنان – عربستان ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه ، ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۲۲/ گروه E | کره‌شمالی – قطر ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۲۳/ گروه F | عمان – ژاپن ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۲۴/ گروه F | ترکمنستان – ازبکستان ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه ، ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۲۵/ گروه A | امارات – تایلند ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۲۶/ گروه A | هند – بحرین ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه

سه‌شنبه ، ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۲۷/ گروه B | فلسطین – اردن ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۲۸/ گروه B | استرالیا – سوریه ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

چهارشنبه ، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۲۹/ گروه C | کره‌شمالی – چین ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۳۰/ گروه C | قرقیزستان – فیلیپین ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره ی ۳۱/ گروه D | ایران – عراق ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی ۳۲/ گروه D | ویتنام – یمن ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه ، ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۳۳/ گروه F | عمان – ترکمنستان ، ساعت ۱۷:۳۰ ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۳۴/ گروه F | ژاپن – ازبکستان ، ساعت ۱۷:۳۰ ، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۳۵/ گروه E | عربستان – قطر ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۳۶/ گروه E | لبنان – کره‌شمالی ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه

جمعه و شنبه ، ۲۸ و ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷ (استراحت تیم‌ها برای آماده‌ شدن جهت حضور در مرحله ی یک هشتم نهایی)

از هر گروه دو تیم به مرحله ی یک هشتم نهایی راه می‌یابند و علاوه بر آن ، ۴ تیم سوم گروه‌های شش‌گانه که بهترین نتایج را کسب کرده‌اند ، صعود می‌کنند .

برنامه ی مرحله ی یک هشتم نهایی

یکشنبه ، ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۳۷/ دیدار تیم اول گروه B – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های acd ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی ۳۸/ دیدار تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه C ، ساعت ۱۸ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۳۹/ دیدار تیم اول گروه D – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های bef ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

دوشنبه ، اول بهمن‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۴۰/ تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E ، ساعت ۱۵ ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه
بازی شماره ی ۴۱/ تیم دوم گروه B – تیم دوم گروه F ، ساعت ۱۸ ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی ۴۲/ تیم اول گروه A – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های cde ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه ، ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۴۳/ تیم اول گروه C – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های abf ، ساعت ۱۷ ، ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره ی ۴۴/ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه D ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

چهارشنبه ، ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله ی یک چهارم نهایی)

برنامه ی مرحله ی یک چهارم نهایی

پنجشنبه ، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۴۵/
برنده ی بازی شماره ی ۳۷ – برنده ی بازی شماره ی ۴۰ ، ساعت ۱۷ ، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
بازی شماره ی ۴۶/ برنده ی بازی شماره ی ۳۸ – برنده ی بازی شماره ی ۳۹ ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه ، ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۴۷/
برنده ی بازی شماره ی ۴۳ – برنده ی بازی شماره ی ۴۴ ، ساعت ۱۷ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی ۴۸/ برنده ی بازی شماره ی ۴۲ – برنده ی بازی شماره ی ۴۱ ، ساعت ۲۰ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه و یکشنبه ، ۶ و ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله ی نیمه نهایی)

مرحله ی نیمه نهایی

دوشنبه ، ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۴۹/
برنده ی بازی شماره ی ۴۶ – برنده ی بازی شماره ی ۴۵ ، ساعت ۱۸ ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

سه‌شنبه ، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
بازی شماره ی ۵۰/
برنده ی بازی شماره ی ۴۷ – برنده ی بازی شماره ی ۴۸ ، ساعت ۱۸ ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

چهارشنبه و پنجشنبه ، ۱۰ و ۱۱ بهمن‌ماه (استراحت برای تیم‌های فینالیست)

دیدار فینال

جمعه ، ۱۲ بهمن‌ماه
بازی شماره ی ۵۱/
برنده ی بازی شماره ی ۴۹ – برنده ی بازی شماره ی ۵۰ ، ساعت ۱۸ ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

 

“خبرگزاری تسنیم”