رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 7 مرداد 1395   ۱۰ جماد أول ۱۴۴۰

۲

برنامه ی کامل بازی ها هجدهمین دوره ی لیگ برتر به شرح زیر است‎ :

هفته ی اول ‏

‏پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷‏
پدیده ی مشهد – پرسپولیس تهران – ساعت :‏ ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد
‏سایپای تهران – سپیدرود رشت ‏- ساعت :‏ ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : پاس قوامینِ تهران
‏نساجی مازندران – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر
‏فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : غدیرِ اهواز
جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷‏
گسترش فولاد تبریز – استقلال ‏خوزستان – ساعت : ‏۲۰:۰۰‏ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
‏فولاد مبارکه ی سپاهان – صنعت نفت ‏آبادان – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
نفت مسجدسلیمان – تراکتورسازی ‏تبریز ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : شهید بهنامِ محمدی مسجدسلیمان
‏استقلال تهران – پیکان تهران – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی دوم

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان – استقلال تهران – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : فولادشهر
‏پارس جنوبی جم – نفت ‏مسجدسلیمان – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : تختی جم
‏استقلال خوزستان – پدیده ی مشهد ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
‏پیکان تهران – سایپای تهران – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز – نساجی ‏مازندران – ساعت : ‏۲۰:۰۰‏ – ورزشگاه : یادگارِ امامِ تبریز
‏سپیدرود رشت – فولاد مبارکه ‏ی سپاهان ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
‏صنعت نفت آبادان – گسترش ‏فولاد تبریز ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران – فولاد خوزستان – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی سوم

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷‏
استقلال خوزستان – پرسپولیس ‏تهران – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : غدیرِ اهواز
‏نساجی مازندران – پارس جنوبی جم – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر
‏سایپای تهران – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : پاس قوامینِ تهران
‏گسترش فولاد تبریز – سپیدرود ‏رشت – ساعت : ‏۱۹:۵۰ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷‏
پدیده ی مشهد – صنعت نفت آبادان ‏ – ساعت : ۲۰:۰۰‏ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد
‏نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : شهید بهنامِ محمدی مسجدسلیمان
‏فولاد مبارکه ی سپاهان – پیکان تهران – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
‏استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی چهارم ‏
‏ ‏‏ ‏
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷‏
پارس جنوبی جم – استقلال تهران – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : تختی جم
‏پیکان تهران – گسترش فولاد تبریز – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
‏سپیدرود رشت – پدیده ی مشهد – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
‏فولاد خوزستان – نساجی مازندران – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز – سایپای تهران – ساعت : ‏۱۹:۴۵‏ – ورزشگاه : یادگارِ امامِ تبریز
‏ذوب‌آهن اصفهان – فولاد مبارکه ی سپاهان ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : فولادشهر
‏صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان – ساعت : ‏۲۰:۳۰ – ‏ ورزشگاه : تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی پنجم ‏

چهارشنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۷‏
استقلال تهران – فولاد خوزستان ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ – ‏ ورزشگاه : آزادی تهران
پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷‏
گسترش فولادتبریز – ذوب‌آهن اصفهان ‏- ساعت : ‏۱۹:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
‏نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان‏ – ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر
‏صنعت نفت آبادان – پرسپولیس تهران‏ – ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : تختی آبادان
جمعه دوم شهریور ۱۳۹۷
استقلال خوزستان – سپیدرود رشت ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : غدیرِ اهواز
پدیده ی مشهد – پیکان تهران‏ – ساعت : ‏۱۸:۳۵ ‏ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد
فولاد مبارکه ی سپاهان – تراکتورسازی ‏تبریز‏ – ساعت : ۲۰:۰۰ – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
سایپای تهران – پارس جنوبی جم ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : پاس قوامینِ تهران

هفته ی ششم

پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷
تراکتورسازی تبریز – گسترش فولادتبریز ‏- ساعت : ‏۱۸:۰۰ – ورزشگاه : یادگار امامِ تبریز
ذوب‌آهن اصفهان – پدیده ی مشهد ‏- ساعت : ‏۱۹:۰۰ ‏ – ورزشگاه : فولادشهر
پارس جنوبی جم – فولاد مبارکه ‏ی سپاهان ‏‏- ساعت : ‏۲۰:۰۰ – ‏ ورزشگاه : تختی جم
‏سپیدرود رشت – صنعت نفت آبادان ‏- ساعت : ‏۱۹:۱۰ – ‏ ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
‏فولاد خوزستان – سایپای تهران ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : غدیرِ ‏اهواز
‏پیکان تهران – استقلال خوزستان ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
نفت مسجدسلیمان – استقلال تهران ‏- ساعت : ‏۲۰:۰۰‏ – ورزشگاه : شهید بهنامِ محمدی مسجدسلیمان
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
پرسپولیس تهران – نساجی مازندران ‏- ساعت : ‏۲۰:۰۰ – ‏ ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی هفتم

جمعه ‏‏۳۰ شهریور ۱۳۹۷‏
گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی ‏جم ‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
‏ فولاد مبارکه ی سپاهان – فولاد ‏خوزستان ‏- ساعت : ‏۱۹:۳۰ ‏ – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
صنعت نفت آبادان – پیکان تهران ‏- ساعت : ‏۱۹:۳۰ ‏ – ورزشگاه : تختی آبادان
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷‏
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن ‏اصفهان ‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ – ورزشگاه : غدیرِ اهواز
سایپای تهران – نفت مسجدسلیمان ‏‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ – ‏ ورزشگاه : پاس ‏قوامینِ تهران
نساجی مازندران – استقلال تهران ‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ – ‏ ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر
یکشنبه ‏‏اول مهرماه ۱۳۹۷
پرسپولیس تهران – سپیدرود رشت ‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ – ‏ ورزشگاه : آزادی تهران
پدیده ی مشهد – تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت : ۱۹:۰۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد

هفته ی هشتم

پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
استقلال تهران – پرسپولیس تهران ‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷
تراکتورسازی تبریز – استقلال ‏خوزستان‏ – ساعت : ‏۱۷:۴۰‏ – ورزشگاه : یادگارِ امامِ تبریز
پیکان تهران – سپیدرود رشت ‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
ذوب‌آهن اصفهان – صنعت نفت آبادن ‏- ساعت : ‏۱۸:۱۵ ‏ – ورزشگاه : فولادشهر
پارس جنوبی جم – پدیده ی مشهد ‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ – ورزشگاه : تختی جم
نساجی مازندران – سایپای تهران ‏- ساعت : ‏۱۸:۱۵ ‏ – ورزشگاه : شهید وطنی ‏ قایمشهر
نفت مسجدسلیمان – فولاد مبارکه ی ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ – ‏ ورزشگاه : شهید بهنامِ محمدی مسجدسلیمان
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷‏
فولاد خوزستان – گسترش فولادتبریز‏ – ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ – ورزشگاه : غدیرِ ‏اهواز

هفته ی نهم

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷‏
سایپای تهران – استقلال تهران ‏- ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : تختی تهران
گسترش فولاد تبریز – نفت ‏مسجدسلیمان ‏- ساعت : ‏۱۶:۰۰ – ‏ ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
پدیده ی مشهد – فولاد خوزستان ‏- ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد
سپیدرود رشت – ذوب‌آهن اصفهان ‏- ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت : ‏۱۸:۰۰ – ‏ ورزشگاه : تختی آبادان
پرسپولیس تهران – پیکان تهران ‏- ساعت : ‏۱۸:۰۰ – ‏ ورزشگاه : آزادی تهران
فولاد مبارکه ی سپاهان – نساجی ‏مازندران ‏- ساعت : ‏۱۸:۰۰ – ‏ ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم‏ – ساعت : ‏۱۸:۰۰ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
* ضمنا تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند ، مسابقات آن ها در روز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ برگزار خواهد ‏شد .‏

هفته ی دهم

پنجشنبه ‏‏۳ آبان ۱۳۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان – پیکان تهران ‏- ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ – ورزشگاه : فولادشهر
نساجی مازندران – گسترش فولاد ‏تبریز ‏- ساعت : ‏۱۶:۳۰‏ – ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر
سایپای تهران – پرسپولیس تهران ‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ – ورزشگاه : تختی تهران
‏نفت مسجدسلیمان – پدیده ی مشهد ‏‏- ساعت : ‏۱۷:۰۰ – ورزشگاه : شهید بهنامِ ‏محمدی مسجدسلیمان
جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز – سپیدرود رشت ‏- ساعت : ۱۶:۰۰ – ‏ ورزشگاه : یادگارِ امامِ تبریز
استقلال تهران – فولاد مبارکه ی ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ – ورزشگاه : آزادی تهران
پارس جنوبی جم – صنعت نفت ‏آبادان ‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ – ورزشگاه : تختی جم
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان ‏- ساعت : ‏۱۷:۰۰ – ‏ ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
* در صورت صعود تیم های پرسپولیس و استقلال به مرحله ی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم در روز ‏یکشنبه ۶ آبان ۹۷ برگزار خواهد شد .‏

هفته ی یازدهم
جمعه ‏‏۱۱ آبان ۹۷‏
استقلال خوزستان – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
پیکان تهران – تراکتورسازی تبریز – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
پدیده ی مشهد – نساجی مازندران ‏- ساعت : ۱۶:۰۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد
سپیدرود رشت – پارس جنوبی جم – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
شنبه ۱۲ آبان ۹۷‏
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان – ساعت : ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : تختی آبادان
دوشنبه ‏‏۱۴ آبان ۹۷‏
ماشین سازی تبریز – استقلال تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
جمعه ‏‏۱۸ آبان ۹۷‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – سایپای تهران – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
پرسپولیس تهران – ذوب‌آهن اصفهان – ورزشگاه : آزادی تهران (متعاقباً اعلام ‏می گردد)

هفته ی دوازدهم
جمعه ‏‏۱۸ آبان ۹۷‏
نساجی مازندران – استقلال خوزستان – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی ‏ قایمشهر
تراکتورسازی تبریز – ذوب‌آهن ‏اصفهان – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : یادگارِ امامِ تبریز
استقلال تهران – پدیده ی مشهد – ساعت : ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
پارس جنوبی جم – پیکان تهران – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
شنبه ۱۹ آبان ۹۷‏
فولاد خوزستان – سپیدرود رشت – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷‏
نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت ‏آبادان – ساعت : ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهید بهنامِ ‏محمدی مسجدسلیمان
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷‏
سایپای تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : پاس قوامینِ تهران
فولاد مبارکه ی سپاهان – پرسپولیس ‏تهران – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان (متعاقباً اعلام می گردد)

هفته ی سیزدهم
جمعه ۲ آذر ۹۷‏
پیکان تهران – فولاد خوزستان ‏- ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
ماشین سازی تبریز – فولاد مبارکه ی ‏سپاهان – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران – ساعت : ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : تختی آبادان
شنبه ۳ آذر ۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان – پارس جنوبی جم – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر
یکشنبه ۴ آذر ۹۷‏
پدیده ی مشهد – سایپای تهران – ساعت : ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهد
پرسپولیس تهران – تراکتورسازی تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
استقلال خوزستان – استقلال تهران – ساعت : ۱۷:۳۵ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز

هفته ی چهاردهم
چهارشنبه ۷ آذر ۹۷
فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : غدیرِ ‏ اهواز
پنجشنبه ‏‏۸ آذر ۹۷‏
نساجی مازندران – سپیدرود رشت – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : شهید وطنی ‏ قایمشهر
ماشین سازی تبریز – پرسپولیس ‏تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : بنیان دیزلِ تبریز
‏استقلال تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت : ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۹ آذر ۹۷‏
پارس جنوبی جم – تراکتورسازی ‏تبریز – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : تختی جم
فولاد مبارکه ی سپاهان – پدیده ی مشهد – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهانِ اصفهان
سایپای تهران – استقلال خوزستان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامینِ تهران
نفت مسجدسلیمان – پیکان تهران – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهید بهنامِ ‏محمدی مسجدسلیمان

هفته ی پانزدهم
پنجشنبه ‏‏۱۵ آذر ۹۷‏
استقلال خوزستان – فولاد مبارکه ی ‏سپاهان ‏- ساعت : ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : غدیرِ ‏اهواز
پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
جمعه ‏‏۱۶ آذر۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت : ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر
سپیدرود رشت – استقلال تهران – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : سردارِجنگلِ رشت
‏تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان – ساعت : ۱۵:۰۰ – ورزشگاه : یادگارِ امامِ تبریز
پدیده ی مشهد – ماشین سازی تبریز – ساعت : ۱۷:۰۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع)‏ مشهد
صنعت نفت آبادان – سایپای تهران – ساعت : ۱۵:۳۰‏ ‏– ورزشگاه : تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران – پارس جنوبی جم – ساعت : ۱۷:۳۰– ورزشگاه : آزادی تهران

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”