رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۷ شعبان ۱۴۳۹

۲

برنامه ی کامل بازی ها هفدهمین دوره ی لیگ برتر به شرح زیر است‎ :

هفته ی اول
پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶‏
پرسپولیس – فولاد خوزستان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۱:۰۰‏
استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۱:۰۰
سیاه‌جامگان مشهد – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه ثامن مشهد – ساعت ۲۰:۴۵‏
نفت تهران – سپیدرود رشت – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۲۱:۰۰
جمعه ۶ مرداد
پیکان تهران – پدیده ی خراسان – ورزشگاه شهدای شهرقدس- ساعت ۲۰:۴۵‏
گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی جم – ورزشگاه یادگار امام – ساعت ۲۰:۰۰
فولاد مبارکه ی سپاهان – سایپا تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۲۰:۳۰‏
صنعت نفت آبادان – استقلال تهران – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۲۱:۰۰‏

هفته ی دوم
پنجشنبه ۱۲ مرداد۹۶‏
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۹:۳۰‏
سپیدرود رشت – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه عضدی – ساعت  ۲۱:۰۰
فولاد خوزستان – نفت تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۰:۴۵‏
سایپای تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۲۰:۳۰‏

جمعه ۱۳ مرداد۹۶‏
پارس جنوبی جم – پیکان تهران – ورزشگاه تختی جم – ساعت ۲۱:۰۰
ذوب آهن اصفهان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت ۲۰:۳۰‏
پدیده ی خراسان – فولاد مبارکه ی سپاهان- ورزشگاه ثامن الایمه – ساعت ۱۹:۰۰
استقلال تهران – استقلال خوزستان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۱:۰۰‏

هفته ی سوم
پنجشنبه ۱۹ مرداد۹۶‏
نفت تهران – پرسپولیس – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۲۰:۴۵‏
استقلال خوزستان – سایپای تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۰:۳۰‏
گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت – ورزشگاه بنیان دیزل – ساعت ۱۹:۴۵‏

جمعه ۲۰ مرداد ۹۶‏
سیاه جامگان مشهد – فولاد خوزستان – ثامن الایمه – ساعت ۲۰:۳۰‏
پیکان تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۲۰:۳۰‏
صنعت نفت آبادان – پدیده ی خراسان – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۲۰:۳۰‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۲۰:۳۰‏
استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۴۵‏

هفته ی چهارم
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۹۶‏
پرسپولیس – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۴۵‏
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶‏
سایپای تهران – استقلال تهران – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۲۰:۴۵‏
تراکتورسازی تبریز – نفت تهران – ورزشگاه یادگارامام تبریز – ساعت ۱۹:۴۵‏
ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۲۰:۱۵‏

پارس جنوبی جم – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه تختی – ساعت ۲۰:۴۵
جمعه  ۲۷ مرداد۹۶‏
فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۰:۳۰‏
پدیده ی خراسان– استقلال خوزستان –  ورزشگاه ثامن الایمه – ساعت ۱۸:۴۵
سپیدرود رشت – پیکان تهران – ورزشگاه عضدی رشت – ساعت ۱۹:۳۰

هفته ی پنجم 
سه شنبه ۳۱ مرداد ۹۶‏
استقلال تهران – پدیده ی خراسان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۳۰‏

فولاد مبارکه ی سپاهان – سپیدرود رشت – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۲۰:۱۵‏

سایپای تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۲۰:۱۵‏

صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۲۰:۳۰‏

پنجشنبه ۲ شهریور ۹۶

سیاه جامگان مشهد – نفت تهران – ورزشگاه ثامن الایمه – ساعت ۱۸:۳۵

پیکان تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه شهدای شهرقدس- ساعت ۲۰:۱۵

استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۰:۳۰‏

جمعه ۳ شهریور ۹۶
گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس – ورزشگاه بنیان دیزل – ساعت ۲۱:۰۰

هفته ی ششم
پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۶‏
نفت تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۹:۴۵‏
فولاد خوزستان – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۰:۰۰‏
سپیدرود رشت – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت۱۸:۴۵‏
جمعه ۲۴ شهریور ۹۶‏
پارس جنوبی جم – استقلال تهران – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۲۰:۰۰‏
تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه یادگارامام تبریز – ساعت ۱۹:۰۰‏
ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت ۱۹:۴۵‏
پدیده ی خراسان – سایپای تهران – ساعت و ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .‏
یکشنبه ۲۶ شهریور ۹۶‏
پرسپولیس – پیکان تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۰۰‏

هفته ی هفتم
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶‏
استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۰۰‏
پنج شنبه ۳۰ شهریور ۹۶‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – پرسپولیس- ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۲۰:۰۰‏
سیاه جامگان مشهد – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۹:۳۰‏
استقلال خوزستان – سپیدرود رشت – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۲۰:۰۰‏
جمعه ۳۱ شهریور ۹۶‏
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۹:۰۰‏
پیکان تهران – نفت تهران – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۸:۳۰‏
سایپای تهران – پارس جنوبی جم – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۸:۳۰‏
تراکتورسازی تبریز – پدیده ی خراسان – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۷:۴۵‏

هفته ی هشتم
سه شنبه ۴ مهر ۹۶‏
سپیدرود رشت – استقلال تهران – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۶:۱۵‏
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۹:۰۰‏
ذوب آهن اصفهان – سایپای تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۸:۳۰‏
گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۶:۰۰
نفت تهران – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۷:۴۵‏
سیاه جامگان مشهد – پیکان تهران – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۸:۰۰‏
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۷:۳۰‏
پارس جنوبی جم – پدیده ی خراسان- ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۸:۳۰‏
‏* دیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی نمی باشند ، در روز پنج شنبه ششم مهرماه ۹۶ برگزار می شود .
هفته ی نهم ‏
پنجشنبه ۲۰ مهر ۹۶‏
استقلال خوزستان – پرسپولیس – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۷:۰۰‏
پیکان تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۶:۰۰‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۷:۰۰‏
جمعه ۲۱ مهر ۹۶‏
پدیده ی خراسان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۶:۳۰‏
صنعت نفت آبادان – نفت تهران – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۷:۱۵‏
سایپای تهران – سپیدرود رشت – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۶:۰۰‏
تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی جم – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۶:۰۰‏
استقلال تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۷:۰۰‏
‏* در صورت صعود تیم پرسپولیس به مرحله ی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا تاریخ برگزاری دیدار این تیم با استقلال ‏خوزستان متعاقباً اعلام می شود .‏

هفته ی دهم
پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۶‏
سپیدرود رشت – پدیده ی خراسان – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۷:۰۰
سیاه جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۶:۱۵‏
نفت تهران – استقلال خوزستان – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۴۵‏
پیکان تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۵:۴۵‏
فولاد خوزستان – سایپای تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۸:۰۰
گسترش فولاد تبریز – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۶:۰۰
جمعه ۲۸ مهر ۹۶‏
ذوب آهن اصفهان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت ۱۸:۰۰
پرسپولیس – استقلال تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۵:۰۰ ( در صورت صعود تیم پرسپولیس به مرحله ی نیمه نهایی لیگ ‏قهرمانان آسیا زمان دیدار این تیم با استقلال تهران متعاقباً اعلام می شود . ) ‏

هفته ی یازدهم
سه شنبه ۹ آبان ۹۶‏
پارس جنوبی جم – سپیدرود – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵‏
استقلال تهران – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۷:۴۵‏
استقلال خوزستان – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه غدیراهواز – ساعت ۱۷:۰۰
پدیده ی خراسان – فولاد خوزستان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۶:۰۰
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۵:۳۰‏
صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۷:۰۰
فولاد مبارکه ی سپاهان – پیکان تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۶:۴۵‏
سایپای تهران – پرسپولیس – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۰۰
‏* دیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حضور ندارند ، در روز های پنج شنبه و جمعه یازدهم و دوازدهم آبان برگزار ‏می شود .

هفته ی دوازدهم
چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶‏
پرسپولیس – پدیده ی خراسان – ورزشگاه  آزادی تهران – ساعت ۱۷:۳۰‏
پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۵:۱۵‏
سپیدرود رشت – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
فولاد مبارکه ی سپاهان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۶:۳۰‏
نفت تهران – سایپا تهران – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۱۵‏
سیاه جامگان مشهد – استقلال تهران – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۴:۴۵‏
فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۶:۳۰‏
‏* دیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حضور دارند ، روز دوشنبه ۲۹ آبان ۹۶ برگزار می شود .‏
‏* درصورت حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این تیم با پدیده متعاقباً اعلام می شود .‏

هفته ی سیزدهم

جمعه ۳ آذر ۹۶‏
استقلال خوزستان – پیکان تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۶:۴۵‏
پدیده ی خراسان – نفت تهران – ورزشگاه امام رضا (ع) – ساعت ۱۴:۳۰‏
تراکتورسازی تبریز – سپیدرود رشت – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۵:۳۰‏
صنعت نفت آبادان – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۵:۰۰‏
شنبه ۴ آذر ۹۶‏
پارس جنوبی جم – پرسپولیس – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۰۰
سایپای تهران – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۵:۱۵‏
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت ۱۵:۰۰
استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۷:۳۰‏
‏* در صورت حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این تیم با پارس جنوبی جم متعاقباً اعلام می شود .‏

هفته ی چهاردهم
پنجشنبه ۹ آذر۹۶‏
پیکان تهران – استقلال تهران – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان – سپیدرود رشت – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – استقلال خوزستان – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۵:۱۵‏
گسترش فولاد تبریز – سایپای تهران – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
جمعه ۱۰ آذر۹۶‏
سیاه جامگان مشهد – پدیده ی خراسان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۵:۴۵‏
نفت تهران – پارس جنوبی جم – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۰۰
صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۶:۴۵‏
پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۶:۳۰‏

هفته ی پانزدهم
سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶‏
پارس جنوبی جم – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۶:۳۰‏
ذوب آهن اصفهان – نفت تهران – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت ۱۵:۱۵‏
استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏
سایپای تهران – پیکان تهران – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۵:۰۰
چهارشنبه ۱۵ آذر ۹۶‏
سپیدرود رشت – پرسپولیس – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
پدیده ی خراسان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۵:۴۵‏
استقلال تهران – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۷:۳۰‏

هفته ی شانزدهم
جمعه اول دی ماه ۹۶ ‏
استقلال تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۷:۳۰‏
پدیده ی خراسان – پیکان تهران – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۵:۴۵‏
ذوب آهن اصفهان – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
سپیدرود رشت – نفت تهران – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۵:۰۰
پارس جنوبی جم- گسترش فولاد – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۰۰
سایپای تهران- فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه پاس قوامین – ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان – پرسپولیس – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۰۰
‏* دیدار تیم هایی که در مرحله ی یک چهارم نهایی جام حذفی حضور دارند ، در روز یکشنبه سوم دی ماه برگزار می شود .‏

هفته ی هفدهم
پنجشنبه ۷ دی ماه ۹۶‏
استقلال خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۶:۲۵‏
نفت تهران – فولاد خوزستان  – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۳۰‏
گسترش فولاد تبریز – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
پیکان تهران – پارس جنوبی جم – ورزشگاه شهدای شهر قدس – ساعت ۱۵:۰۰
پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه آزادی – ساعت ۱۵:۰۰‏

جمعه ۸ دی ماه ۹۶‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – پدیده ی خراسان – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۵:۱۵‏
سیاه جامگان مشهد – سپیدرود رشت  – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۴:۴۵‏
صنعت نفت آبادان – سایپای تهران  – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۵:۳۰‏

هفته ی هجدهم
پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۹۶‏
تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۵:۱۵‏
سایپای تهران – استقلال خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۵:۰۰‏
پارس جنوبی جم – فولاد مبارکه ی سپاهان –  ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۰۰
جمعه ۱۵ دی ماه ۹۶‏
فولاد خوزستان – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۰۰
پدیده ی خراسان – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۶:۰۰
سپیدرود رشت – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه سردار جنگل رشت ‏- ساعت ۱۵:۰۰
پرسپولیس – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۶:۳۰‏
‏* دیدار تیم هایی که مسابقات آسیایی دارند و یا در مرحله ی نیمه نهایی جام حذفی حضور دارند ، در روز یکشنبه هفدهم دی ماه برگزار ‏می شود .‏

هفته ی نوزدهم
پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۹۶‏
استقلال تهران – سایپای تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۶:۳۵‏
صنعت نفت آبادان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۵:۳۰‏
گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۴:۴۵‏
جمعه ۲۲ دی ماه ۹۶‏
استقلال خوزستان – پدیده ی خراسان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏
نفت تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۳۰‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰‏
پیکان تهران – سپیدرود رشت – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۵:۰۰
سیاه جامگان مشهد – پرسپولیس – ساعت و ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . ‏

هفته ی بیستم 
پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶‏
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۶:۴۵‏
پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازی تبریز – سایپای تهران – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
سپیدرود رشت – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۵:۰۰
جمعه ۲۹ دی ماه ۹۶‏
پدیده ی خراسان – استقلال تهران – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان – پیکان تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏

هفته ی بیست و یکم
چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶‏
سیاه جامگان مشهد – تراکتورسازی تبریز– ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۵:۰۰
پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶‏
استقلال خوزستان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۰۰
سایپای تهران – پدیده ی خراسان – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۵:۰۰
پیکان تهران – پرسپولیس – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۵:۰۰
جمعه ۶ بهمن ۹۶‏
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران – ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
فولاد مبارکه ی سپاهان – فولاد خوزستان – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰‏
صنعت نفت آبادان – سپیدرود رشت – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۶:۰۰
استقلال تهران – پارس جنوبی جم – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۶:۵۰‏

هفته ی بیست و دوم
پنجشنبه ۱۲بهمن ۹۶‏
ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۷:۰۰
نفت تهران – پیکان تهران – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد تبریز – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
جمعه ۱۳ بهمن ۹۶‏
پرسپولیس – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۷:۰۰
پارس جنوبی جم – سایپای تهران – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۰۰
سپیدرود رشت – استقلال خوزستان – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏
یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶‏
پدیده ی خراسان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۵:۰۰‏

هفته ی بیست و سوم
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶‏

استقلال تهران – سپیدرود رشت – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۸:۱۵‏
صنعت نفت آبادان – پرسپولیس – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۵:۴۵‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – نفت تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰‏
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۹۶‏
تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
پیکان تهران – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۵:۰۰
جمعه ۲۰ بهمن ۹۶‏
پدیده ی خراسان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان – فولاد خوزستان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏
سایپای تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه پاس قوامین – ساعت ۱۵:۳۰‏

هفته ی بیست و چهارم
جمعه ۴ اسفند ۹۶‏
سپیدرود رشت – سایپا تهران – ورزشگاه سردار جنگل – ساعت ۱۵:۳۰‏
ذوب آهن اصفهان – پدیده ی خراسان – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰‏
سیاه جامگان مشهد – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد تبریز – پیکان تهران – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۵:۰۰
شنبه ۵ اسفند ۹۶‏
پرسپولیس – استقلال خوزستان – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۸:۴۵‏
فولاد خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۶:۰۰
نفت تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۵:۳۰‏
پارس جنوبی جم – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰‏

هفته ی بیست و پنجم
چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶‏
تراکتورسازی تبریز – پیکان تهران – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۶:۰۰
استقلال خوزستان – نفت تهران – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۵:۳۰‏
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶‏
استقلال تهران – پرسپولیس – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۵:۳۰‏
جمعه ۱۱ اسفند ۹۶ ‏

پدیده ی خراسان – سپیدرود رشت – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۵:۰۰
پارس جنوبی جم – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۶:۰۰
سایپای تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین – ساعت ۱۵:۰۰
صنعت نفت آبادان – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۶:۰۰‏

هفته ی بیست و ششم
چهارشنبه ۸ فروردین ۹۷‏
نفت تهران – استقلال تهران – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۸:۴۵‏

پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷
پرسپولیس – سایپا تهران –ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۸:۴۵‏
گسترش فولاد تبریز – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۷:۰۰
سپیدرود – پارس جنوبی جم – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۷:۰۰
جمعه ۱۰ فروردین ۹۷‏
فولاد خوزستان – پدیده خراسان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۹:۰۰
ذوب آهن – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۸:۴۵‏
سیاه جامگان – استقلال خوزستان – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۸:۱۵‏
پیکان تهران – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۷:۴۵‏

هفته ی بیست و هفتم
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷‏
صنعت نفت آبادان – پیکان تهران – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۹:۰۰‏

جمعه ۱۷ فروردین ۹۷‏
ذوب آهن اصفهان – سپیدرود رشت – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۸:۵۰‏
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۹:۰۰
پارس جنوبی جم – فولاد خوزستان – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۹:۰۰
شنبه ۱۸ فروردین ۹۷‏
پدیده ی خراسان – پرسپولیس – ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۵:۱۵‏
تراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۸:۰۰
سایپای تهران – نفت تهران – ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۸:۰۰
استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۱۵‏

هفته ی بیست و هشتم
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷‏
گسترش فولاد تبریز – استقلال تهران – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۷:۳۰‏
پرسپولیس – پارس جنوبی جم – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۲۰:۱۵‏
نفت تهران – پدیده ی خراسان – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۷:۳۰‏
سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت ۱۸:۰۰
جمعه ۲۴ فروردین ۹۷‏
فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان –ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۹:۱۵‏
سیاه جامگان مشهد – سایپا تهران – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۷:۱۵‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۹:۰۰
پیکان تهران – استقلال خوزستان –ورزشگاه شهدای شهر قدس – ساعت ۱۷:۴۵‏

هفته ی بیست و نهم
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷‏
استقلال تهران – پیکان تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۸:۰۰
سپیدرود رشت – فولاد خوزستان – ورزشگاه سردار جنگل – ساعت ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان – فولاد مبارکه ی سپاهان – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۸:۰۰
سایپای تهران – گسترش فولاد تبریز –ورزشگاه پاس قوامین تهران – ساعت ۱۸:۰۰
پدیده ی خراسان – سیاه جامگان مشهد –ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود – ساعت ۱۸:۰۰
پارس جنوبی جم – نفت تهران – ورزشگاه تختی جم بوشهر – ساعت ۱۸:۰۰
تراکتورسازی تبریز – صنعت نفت آبادان –ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۸:۰۰
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ورزشگاه فولادشهر اصفهان – ساعت ۱۸:۰۰‏

هفته ی سی ام
جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷‏
فولاد مبارکه ی سپاهان – استقلال تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان – ساعت ۱۸:۰۰
گسترش فولاد تبریز – پدیده ی خراسان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز – ساعت ۱۸:۰۰
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه غدیر اهواز – ساعت ۱۸:۰۰
پیکان تهران – سایپا تهران – ورزشگاه شهدای شهرقدس – ساعت ۱۸:۰۰
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۸:۰۰
نفت تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه تختی تهران – ساعت ۱۸:۰۰
سیاه جامگان مشهد – پارس جنوبی جم – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود . – ساعت ۱۸:۰۰
پرسپولیس – سپیدرود رشت – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۸:۰۰‏

‏* نام تیم های میزبان آول آمده است .

    ‎

"بازنشر از : سایت رسمی سازمان لیگ"