رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

شنبه - 26 خرداد 1397   ۱۶ جماد ثاني ۱۴۴۰

۲۰۱۸n

* نتایج بازی های مرحله ی مقدماتی جام جهانی :

 

۹۷/۰۳/۲۴ : (گروه A) : روسیه  ۵ – عربستان  ۰ (دیدار افتتاحیه)

۹۷/۰۳/۲۵ : (گروه A) : مصر  ۰ – اروگوئه  ۱

۹۷/۰۳/۲۵ : (گروه B) : مراکش  ۰ – ایران  ۱

۹۷/۰۳/۲۵ : (گروه B) : پرتغال  ۳ – اسپانیا  ۳

۹۷/۰۳/۲۶ : (گروه C) : فرانسه  ۲ – استرالیا  ۱

۹۷/۰۳/۲۶ : (گروه C) : پرو  ۰ – دانمارک  ۱

۹۷/۰۳/۲۶ : (گروه D) : آرژانتین  ۱ – ایسلند  ۱

۹۷/۰۳/۲۶ : (گروه D) : کرواسی  ۲ – نیجریه  ۰

۹۷/۰۳/۲۷ : (گروه E) : کاستاریکا  ۰ – صربستان  ۱

۹۷/۰۳/۲۷ : (گروه E) : برزیل  ۱ – سوییس  ۱

۹۷/۰۳/۲۷ : (گروه F) : آلمان  ۰ – مکزیک  ۱

۹۷/۰۳/۲۸ : (گروه F) : سوئد  ۱ – کره جنوبی  ۰

۹۷/۰۳/۲۸ : (گروه  G) : بلژیک  ۳ – پاناما  ۰

۹۷/۰۳/۲۸ : (گروه G) : تونس  ۱ – انگلیس  ۲

۹۷/۰۳/۲۹ : (گروه H) : کلمبیا  ۱ – ژاپن  ۲

۹۷/۰۳/۲۹ : (گروه H) : لهستان  ۱ – سنگال  ۲

۹۷/۰۳/۲۹ : (گروه A) : روسیه  ۳ – مصر  ۱

۹۷/۰۳/۳۰ : (گروه B) : پرتغال  ۱ – مراکش  ۰

۹۷/۰۳/۳۰ : (گروه B) : ایران  ۰ – اسپانیا  ۱

۹۷/۰۳/۳۰ : (گروه A) : اروگوئه  ۱ – عربستان  ۰

۹۷/۰۳/۳۱ : (گروه C) : دانمارک  ۱ – استرالیا  ۱

۹۷/۰۳/۳۱ : (گروه C) : فرانسه  ۱ – پرو  ۰

۹۷/۰۳/۳۱ : (گروه D) : آرژانتین  ۰ – کرواسی  ۳

۹۷/۰۴/۰۱ : (گروه D) : نیجریه  ۲ – ایسلند  ۰

۹۷/۰۴/۰۱ : (گروه E) : برزیل  ۲ – کاستاریکا  ۰

۹۷/۰۴/۰۱ : (گروه E) : صربستان  ۱ – سوییس  ۲

۹۷/۰۴/۰۲ : (گروه G) : بلژیک  ۵ – تونس  ۲

۹۷/۰۴/۰۲ : (گروه F) : کره جنوبی  ۱ – مکزیک  ۲

۹۷/۰۴/۰۲ : (گروه F) : آلمان  ۲ – سوئد  ۱

۹۷/۰۴/۰۳ : (گروه G) : انگلیس  ۶ – پاناما  ۱

۹۷/۰۴/۰۳ : (گروه H) : ژاپن  ۲ – سنگال  ۲

۹۷/۰۴/۰۳ : (گروه H) : لهستان  ۰ – کلمبیا  ۳

۹۷/۰۴/۰۴ : (گروه A) : اروگوئه  ۳ – روسیه  ۰

۹۷/۰۴/۰۴ : (گروه A) : عربستان  ۲ – مصر  ۱

۹۷/۰۴/۰۴ : (گروه B) : اسپانیا  ۲ – مراکش  ۲

۹۷/۰۴/۰۴ : (گروه B) : ایران  ۱ – پرتغال  ۱

۹۷/۰۵/۰۵ : (گروه C) : دانمارک  ۰ – فرانسه  ۰

۹۷/۰۴/۰۵ : (گروه C) : استرالیا  ۰ – پرو  ۲

۹۷/۰۴/۰۵ : (گروه D) : نیجریه  ۱ – آرژانتین  ۲

۹۷/۰۴/۰۵ : (گروه D) : ایسلند  ۱ – کرواسی  ۲

۹۷/۰۴/۰۶ : (گروه F) : مکزیک  ۰ – سوئد  ۳

۹۷/۰۴/۰۶ : (گروه F) : کره جنوبی  ۲ – آلمان  ۰

۹۷/۰۴/۰۶ : (گروه E) : صربستان  ۰ – برزیل  ۲

۹۷/۰۴/۰۶ : (گروه E) : سوییس  ۲ – کاستاریکا  ۲

۹۷/۰۴/۰۷ : (گروه H) : سنگال  ۰ – کلمبیا  ۱

۹۷/۰۴/۰۷ : (گروه H) : ژاپن  ۰ – لهستان  ۱

۹۷/۰۴/۰۷ : ( گروه G) : انگلیس  ۰ – بلژیک  ۱

۹۷/۰۴/۰۷ : (گروه G) : پاناما  ۱ – تونس  ۲

 

** نتایج بازی های مرحله ی یک هشتم نهایی :

۹۷/۰۴/۰۹ : فرانسه  ۴ – آرژانتین  ۳

۹۷/۰۴/۰۹ : اروگوئه  ۲ – پرتغال  ۱

۹۷/۰۴/۱۰ : اسپانیا  ۱ (۳) – روسیه  ۱ (۴) (روسیه برنده در ضربات پنالتی)

۹۷/۰۴/۱۰ : کرواسی  ۱ (۳) – دانمارک  ۱ (۲) (کرواسی برنده در ضربات پنالتی)

۹۷/۰۴/۱۱ : برزیل  ۲ – مکزیک  ۰

۹۷/۰۴/۱۱ : بلژیک  ۳ – ژاپن  ۲

۹۷/۰۴/۱۲ : سوئد  ۱ – سوییس  ۰

۹۷/۰۴/۱۲ : کلمبیا  ۱ (۳) – انگلیس  ۱ (۴) (انگلیس برنده در ضربات پنالتی)

 

*** نتایج بازی های مرحله ی یک چهارم نهایی :

۹۷/۰۴/۱۵ : اروگوئه  ۰ – فرانسه  ۲

۹۷/۰۴/۱۵ : برزیل  ۱ – بلژیک  ۲

۹۷/۰۴/۱۶ : سوئد  ۰ – انگلیس  ۲

۹۷/۰۴/۹۷ : روسیه  ۲ (۳) – کرواسی ۲ (۴) – (کرواسی برنده در ضربات پنالتی)

 

**** نتایج بازی های مرحله ی نیمه نهایی :

۹۷/۰۴/۱۹ : فرانسه  ۱ – بلژیک  ۰

۹۷/۰۴/۲۰ : کرواسی  ۲ – انگلیس  ۱

 

***** دیدار رده بندی :

۹۷/۰۴/۲۳ : بلژیک  ۲ – انگلیس  ۰

 

****** دیدار فینال :

۹۷/۰۴/۲۴ : فرانسه  ۴ – کرواسی  ۲