رفتن به بالا

  • اعلامِ فهرستِ مربیانِ دارایِ گواهی نامه ی معتبرِ مربی گریِ حرفه یی

    به گزارش "سپید نیوز" از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ؛ با توجه به نامه ی ارسالی دبیرکل فدراسیون به سازمان لیگ مبنی بر لزوم توجه باشگاه های لیگ برتر به ماده ی 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقای مربیان ، کمیته ی آموزش فدراسیون فهرست مربیانی که دارای گواهی نامه ی معتبر درجه ی حرفه یی فوتبال هستند را منتشر کرد . فهرست مربیان دارای گواهی نامه ی معتبر مربی گری حرفه یی را می ...