رفتن به بالا
  • شنبه - 29 آذر 1399 - 19:16
  • کد خبر : ۲۰۶۵۳
  • مشاهده :  133 بازدید
  • چاپ خبر : برنامه ی هفته های هفتم تا چهاردهمِ لیگِ یک

برنامه ی هفته های هفتم تا چهاردهمِ لیگِ یک

برنامه ی هفته های هفتم تا چهاردهم لیگِ یک باشگاه های کشور در فصلِ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد .

به گزارش “سپید نیوز” از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه ی مسابقات هفته های هفتم تا چهاردهم لیگ یک به شرح زیر است :

هفته ی هفتم :
دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹
* فجرشهیدسپاسی شیراز – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خیبرخرم آباد – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* نود ارومیه – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* گل ریحان البرز – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* هوادار تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال خوزستان – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی هشتم :
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹
* چوکای تالش – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* قشقایی شیراز – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خوشه طلایی ساوه – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* رایکای بابل – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* آرمان گهر سیرجان – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* استقلال ملاثانی – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز
* ملوان بندرانزلی – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم

هفته ی نهم :
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
* استقلال خوزستان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه: تختی اهواز
* فجرشهیدسپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری آستارا – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* هوادار تهران – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* گل ریحان البرز – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* نود ارومیه – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* شاهین شهرداری بوشهر – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* مس کرمان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

هفته ی دهم :
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
* پارس جنوبی جم – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز
* قشقایی شیراز – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* بادران تهران – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* خیبر خرم آباد – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* ملوان بندرانزلی – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* چوکای تالش – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* رایکای بابل – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

هفته ی یازدهم :
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
* گل ریحان البرز – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شهرداری آستارا – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* مس کرمان – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شاهین شهرداری بوشهر – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* فجرشهیدسپاسی شیراز – خیبرخرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* هوادار تهران – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* استقلال ملاثانی – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز
* خوشه طلایی ساوه – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* نود ارومیه – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه

هفته ی دوازدهم :
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
* قشقایی شیراز – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* بادران تهران – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* چوکای تالش – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم
* خیبر خرم آباد – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی سیزدهم :
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
* خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* مس کرمان –  ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* شهرداری آستارا – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* فجرشهیدسپاسی شیراز – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* گل ریحان البرز – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
* بادران تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال ملاثانی – چوکای تالش – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی چهاردهم :
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
* خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* رایکای بابل – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* ملوان بندرانزلی – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* قشقایی شیراز – استقلال ملا ثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* چوکای تالش – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* هوادار تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال خوزستان – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی اهواز

 

 

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه