رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۲۰ صفر ۱۴۴۳

برنامه ی لیگِ یک

برنامه ی رقابت های لیگِ یک ، فصلِ ( ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) به شرح زیر است :

هفته ی اول :
یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹
* ملوان بندرانزلی – قشقایی شیراز – ساعت ۱۵ – به دلیل رای کمیته ی انضباطی ؛ بازی باید در خارج از استان برگزار شود که ورزشگاه محل برگزاری متعاقباً اعلام خواهدشد .
* گل ریحان البرز – مس کرمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* هوادار تهران – نود ارومیه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* فجرشهیدسپاسی شیراز – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* رایکای بابل – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* آرمان گهر سیرجان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری آستارا – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال خوزستان – بادران تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز
* خیبر خرم آباد – چوکای تالش – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای اروند خرمشهر

هفته ی دوم :
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
* چوکای تالش – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* قشقایی شیراز – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* پارس جنوبی جم بوشهر – رایکای بابل – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی جم
* بادران تهران – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* خوشه طلایی ساوه – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شهرداری آستارا – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* نود ارومیه – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* استقلال ملاثانی – هوادار تهران – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی سوم :
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
* هوادار تهران – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* رایکای بابل – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* شهرداری آستارا – مس کرمان – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* فجرشهیدسپاسی شیراز – نود ارومیه – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* آرمان گهر سیرجان – بادارن تهران – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* گل ریحان البرز – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال خوزستان – چوکای تالش – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی اهواز
* خیبر خرم آباد – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای اروند خرمشهر

هفته ی چهارم :
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
* بادران تهران – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* ملوان بندرانزلی – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردار آزادگان قزوین
* قشقایی شیراز – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خوشه طلایی ساوه – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* مس کرمان –  فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* چوکای تالش – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* نود ارومیه – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* پارس جنوبی جم – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی پنجم :
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
* مس کرمان – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* گل ریحان البرز – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شهرداری آستارا – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* هوادار تهران – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* رایکای بابل – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* فجرشهید سپاسی شیراز – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خیبر خرم آباد – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : غدیر تهران
* شاهین شهرداری بوشهر – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال خوزستان – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی ششم :
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹
* خوشه طلایی ساوه – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* آرمان گهر سیرجان – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* قشقایی شیراز – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* چوکای تالش – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردار جنگل رشت
* بادران تهران – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* نود ارومیه – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* پارس جنوبی جم – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی هفتم :
دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹
* فجرشهیدسپاسی شیراز – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خیبرخرم آباد – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* نود ارومیه – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* گل ریحان البرز – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* هوادار تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال خوزستان – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی هشتم :
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹
* چوکای تالش – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* قشقایی شیراز – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خوشه طلایی ساوه – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* رایکای بابل – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* آرمان گهر سیرجان – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* استقلال ملاثانی – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز
* ملوان بندرانزلی – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم

هفته ی نهم :
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
* استقلال خوزستان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه: تختی اهواز
* فجرشهیدسپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری آستارا – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* هوادار تهران – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* گل ریحان البرز – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* نود ارومیه – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* شاهین شهرداری بوشهر – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* مس کرمان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

هفته ی دهم :
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
* پارس جنوبی جم – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز
* قشقایی شیراز – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* بادران تهران – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* خیبر خرم آباد – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* ملوان بندرانزلی – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* چوکای تالش – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* رایکای بابل – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل

هفته ی یازدهم :
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
* گل ریحان البرز – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شهرداری آستارا – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* مس کرمان – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شاهین شهرداری بوشهر – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* فجرشهیدسپاسی شیراز – خیبرخرم آباد – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* هوادار تهران – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* استقلال ملاثانی – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی اهواز
* خوشه طلایی ساوه – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* نود ارومیه – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه

هفته ی دوازدهم :
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
* قشقایی شیراز – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* بادران تهران – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* چوکای تالش – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی جم
* خیبر خرم آباد – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی سیزدهم :
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
* خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* مس کرمان –  ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* شهرداری آستارا – رایکای بابل – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* فجرشهیدسپاسی شیراز – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* گل ریحان البرز – هوادار تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* بادران تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* شاهین شهرداری بوشهر – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال ملاثانی – چوکای تالش – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی چهاردهم :
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
* خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* رایکای بابل – مس کرمان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* ملوان بندرانزلی – نود ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* قشقایی شیراز – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : پارس شیراز
* چوکای تالش – بادران تهران – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* هوادار تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال خوزستان – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی پانزدهم :
جمعه اول اسفند ۱۳۹۹
* چوکای تالش – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
* بادران تهران – قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : غدیر تهران
* خوشه طلایی ساوه – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : کارگران تهران
* نود ارومیه – رایکای بابل – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* مس کرمان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شهرداری آستارا – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* فجرشهیدسپاسی شیراز – هوادار تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* استقلال ملاثانی – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی اهواز
* شاهین شهرداری بوشهر – گل ریحان البرز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر

هفته ی شانزدهم :
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
* رایکای بابل – بادران تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .
* آرمان گهر سیرجان – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* گل ریحان البرز – شهرداری آستارا – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* هوادار تهران – مس کرمان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* خیبر خرم آباد – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* قشقایی شیراز – چوکای تالش – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* استقلال خوزستان – نود ارومیه – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می گردد .
* شاهین شهرداری بوشهر – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر

هفته ی هفدهم :
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
* بادران تهران – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : غدیر تهران
* خوشه طلایی ساوه – رایکای بابل – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* نود ارومیه – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* مس کرمان – استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* شهرداری آستارا – هوادار تهران – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* استقلال ملاثانی – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی اهواز
* پارس جنوبی جم – قشقایی شیراز – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی جم
دوشنبه ۱۸اسفند ۱۳۹۹
* فجرشهیدسپاسی شیراز – گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* چوکای تالش – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت

هفته ی هجدهم :
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
* شهرداری آستارا – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* بادران تهران – استقلال خوزستان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : غدیر تهران
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
* قشقایی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* مس کرمان – گل ریحان البرز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – هوادار تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* خوشه طلایی ساوه – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* چوکای تالش – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* پارس جنوبی جم – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – رایکای بابل – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی نوزدهم :
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
* ملوان بندرانزلی – چوکای تالش – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می گردد .
* خیبر خرم آباد – بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* فجرشهیدسپاسی شیراز – شهرداری آستارا – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* گل ریحان البرز – نود ارومیه – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* هوادار تهران – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* استقلال خوزستان – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می گردد .
* شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر

هفته ی بیستم :
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – هوادار تهران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – رایکای بابل – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : تختی انزلی
* مس کرمان – شهرداری آستارا – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : تختی ارومیه
* بادارن تهران – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : غدیر تهران
* خوشه طلایی ساوه – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .
* چوکای تالش – استقلال خوزستان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* پارس جنوبی جم بوشهر – گل ریحان البرز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی بیست و یکم :
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
* آرمان گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – قشقایی شیراز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* فجرشهیدسپاسی شیراز – مس کرمان – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شاهین شهرداری بوشهر – نود ارومیه – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* هوادار تهران – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهدای اسلامشهر
* شهرداری آستارا – بادران تهران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* گل ریحان البرز – چوکای تالش – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج
* خیبر خرم آباد – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* استقلال خوزستان – استقلال ملاثانی – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : تختی اهواز

هفته ی بیست و دوم :
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
* پارس جنوبی جم – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : تختی جم
* قشقایی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* خوشه طلایی ساوه – گل ریحان البرز – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود .
* ملوان بندرانزلی – خیبر خرم آباد – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
* آرمان گهر سیرجان – استقلال خوزستان – ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* استقلال ملاثانی – شهرداری آستارا – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : تختی اهواز
* بادران تهران – هوادار تهران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : قوامین تهران
* چوکای تالش – رایکای بابل – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* نود ارومیه – مس کرمان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود .

هفته ی بیست و سوم :
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
* مس کرمان – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

* هوادار تهران – چوکای تالش – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : غدیر تهران

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

* رایکای بابل – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* فجرشهیدسپاسی شیراز – بادران تهران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* شاهین شهرداری بوشهر – پارس جنوبی جم  – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* خیبر خرم آباد – قشقایی شیراز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* استقلال خوزستان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز
* شهرداری آستارا – نود ارومیه – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* گل ریحان البرز – استقلال ملاثانی – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

هفته ی بیست و چهارم :
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه : پارس شیراز
* رایکای بابل – استقلال خوزستان – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* خوشه طلایی ساوه – شهرداری آستارا – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* بادران تهران – گل ریحان البرز – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه : کارگران تهران
* چوکای تالش – مس کرمان – ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* آرمان گهر سیرجان – خیبرخرم آباد – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* پارس جنوبی جم – هوادار تهران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : تختی جم
* استقلال ملاثانی – نود ارومیه – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

* ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی

هفته ی بیست و پنجم :

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
* نود ارومیه – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : شهیدباکری ارومیه
* خیبر خرم آباد – رایکای بابل – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* هوادار تهران – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : غدیر تهران
* شهرداری آستارا – چوکای تالش – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : وحدت آستارا
* استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

* گل ریحان البرز – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

* شاهین شهرداری بوشهر – بادران تهران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر

* فجرشهیدسپاسی شیراز – استقلال ملاثانی – ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه : پارس شیراز

دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

* مس کرمان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۹ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

هفته ی بیست و ششم :
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
* ملوان بندرانزلی – فجرشهیدسپاسی شیراز – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – شهردای آستارا – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – هوادار تهران – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* خیبر خرم آباد – گل ریحان البرز – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* استقلال ملاثانی – خوشه طلایی ساوه – ورزشگاه : تختی اهواز
* بادران تهران – نود ارومیه – ورزشگاه : کارگران تهران
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
* چوکای تالش – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – استقلال خوزستان – ورزشگاه : پارس شیراز
* پارس جنوبی جم – مس کرمان – ورزشگاه : تختی جم

هفته ی بیست و هفتم :
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
* شهرداری آستارا – پارس جنوبی – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* خوشه طلایی ساوه – بادران تهران – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* استقلال خوزستان – خیبر خرم آباد – ورزشگاه : تختی اهواز
* هوادار تهران – ملوان بندرانزلی – ورزشگاه : غدیر تهران
* شاهین شهرداری بوشهر – آرمان گهر سیرجان – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* فجرشهیدسپاسی شیراز – چوکای تالش – ورزشگاه : پارس شیراز
* گل ریحان البرز – رایکای بابل – ورزشگاه : انقلاب کرج
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
* مس کرمان – استقلال ملاثانی – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – قشقایی شیراز – ورزشگاه : شهید باکری ارومیه

هفته ی بیست و هشتم :
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
* ملوان بندرانزلی – شهرداری آستارا – ورزشگاه : تختی انزلی
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – گل ریحان البرز – ورزشگاه : پارس شیراز
* آرمان گهر سیرجان – مس کرمان – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* رایکای بابل – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* خیبرخرم آباد – فجرشهیدسپاسی شیراز – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* استقلال خوزستان – هوادار تهران – ورزشگاه : تختی اهواز
* بادران تهران – استقلال ملاثانی – ورزشگاه : کارگران تهران
* چوکای تالش – خوشه طلایی ساوه – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* پارس جنوبی جم – نود ارومیه – ورزشگاه : تختی جم

هفته ی بیست و نهم :
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
* شهرداری آستارا – قشقایی شیراز – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* مس کرمان – بادران تهران – ورزشگاه : امام علی کرمان
* نود ارومیه – چوکای تالش – ورزشگاه : شهیدباکری ارومیه
* خوشه طلایی ساوه – ملوان بندرانزلی – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* استقلال ملاثانی – پارس جنوبی جم – ورزشگاه : تختی اهواز
* هوادار تهران – خیبر خرم آباد – ورزشگاه : غدیر تهران
* گل ریحان البرز – آرمان گهر سیرجان – ورزشگاه : انقلاب کرج
* فجرشهیدسپاسی شیراز – رایکای بابل – ورزشگاه : پارس شیراز
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال خوزستان – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر

هفته ی سی ام :
دوشنبه ۳۱  خرداد ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – خوشه طلایی ساوه – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – مس کرمان – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – نود ارومیه – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – شهرداری آستارا – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* استقلال خوزستان – فجرشهیدسپاسی شیراز – ورزشگاه : تختی اهواز
* هوادار تهران – گل ریحان البرز – ورزشگاه : غدیر تهران
* پارس جنوبی جم – بادران تهران – ورزشگاه : تختی جم
* خیبر خرم آباد – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* چوکای تالش – استقلال ملاثانی – ورزشگاه : سردارجنگل رشت

هفته ی سی و یکم :
یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰
* شهرداری آستارا – خیبر خرم آباد – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* مس کرمان – رایکای بابل – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – ملوان بندرانزلی – ورزشگاه : شهیدباکری ارومیه
* فجرشهیدسپاسی شیراز – آرمان گهر سیرجان – ورزشگاه : پارس شیراز
* استقلال ملاثانی – قشقایی شیراز – ورزشگاه : تختی اهواز
* بادران تهران – چوکای تالش – ورزشگاه : کارگران تهران
* شاهین شهرداری بوشهر – هوادار تهران – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* خوشه طلایی ساوه – پارس جنوبی جم – ورزشگاه : شهیدچمران ساوه
* گل ریحان البرز – استقلال خوزستان – ورزشگاه : انقلاب کرج

هفته ی سی و دوم :

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – بادران تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – استقلال ملاثانی – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – نود ارومیه – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* خیبر خرم آباد – مس کرمان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* استقلال خوزستان – شهرداری آستارا – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز
* هوادار تهران – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : غدیر تهران
* پارس جنوبی جم – چوکای تالش – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* گل ریحان البرز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

هفته ی سی و سوم :

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
* شهرداری آستارا – گل ریحان البرز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* مس کرمان – هوادار تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان
* نود ارومیه – استقلال خوزستان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهید باکری ارومیه
* خوشه طلایی ساوه – خیبر خرم آباد – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهید چمران ساوه
* استقلال ملاثانی – آرمان گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز
* بادران تهران – رایکای بابل – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : کارگران تهران
* چوکای تالش – قشقایی شیراز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : سردارجنگل رشت
* پارس جنوبی جم – ملوان بندرانزلی – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* فجرشهیدسپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز

هفته ی سی و چهارم :

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰
* قشقایی شیراز – پارس جنوبی جم – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : پارس شیراز
* ملوان بندرانزلی – بادران تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی انزلی
* آرمان گهر سیرجان – چوکای تالش – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* رایکای بابل – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : هفتم تیر بابل
* خیبر خرم آباد – نود ارومیه – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد
* استقلال خوزستان – مس کرمان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی اهواز
* هوادار تهران – شهرداری آستارا – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : غدیر تهران
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال ملاثانی – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* گل ریحان البرز – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

 

 

 

 

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”