رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - ۸ مرداد ۱۳۹۵   ۱۲ جماد ثاني ۱۴۴۳

برنامه ی لیگِ برتر

برنامه ی رقابت های بیست و یکمین دوره ی لیگِ برترِ فوتبال (فصلِ ۱۴۰۱-۱۴۰۰) به شرح زیر است :

 

هفته ی نخست :

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
* پدیده ی مشهد – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* نساجی مازندران – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : متعاقبا اعلام می شود .
* پیکان تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* سپاهان اصفهان – مس رفسنجان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
* گل گهرسیرجان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان
* استقلال تهران – هوادار تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی تهران
* صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : تختی آبادان
** به دلیل حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا زمان مسابقه ی زیر متعاقباً اعلام می شود :
* فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

هفته ی دوم :

یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
* نفت مسجدسلیمان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* مس رفسنجان – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود .
* آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰
* هوادار تهران – پیکان تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* فجرشهیدسپاسی شیراز – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود .
* تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : یادگارامام تبریز
** به دلیل حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا زمان مسابقه ی زیر متعاقباً اعلام می شود :
* پرسپولیس تهران – نساجی مازندران – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی سوم :

شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰
* پدیده ی مشهد – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* استقلال تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی تهران
* صنعت نفت آبادان – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : تختی آبادان
* سپاهان اصفهان – هوادار تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
* آلومینیوم اراک – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* فولاد خوزستان – مس رفسنجان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
* گل گهر سیرجان – نساجی مازندران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان
زمان این مسابقه متعاقباً اعلام می شود :
* پیکان تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

 

هفته ی چهارم :

جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰
* هوادار تهران – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود .
* تراکتور تبریز – پیکان تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدسلیمانی تبریز
* فجرسپاسی شیراز – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* ذوب آهن اصفهان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
* مس رفسنجان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدزینلی سرچشمه ی کرمان
* نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای ساری
* پرسپولیس تهران – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی تهران
* نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

 

هفته ی پنجم :

پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰
* آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* پدیده ی مشهد – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* صنعت نفت آبادان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : تختی آبادان

جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰
* پیکان تهران – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* مس رفسنجان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* فولاد خوزستان – هوادار تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای فولاداهواز
* سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* استقلال تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی

 

هفته ی ششم :

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
* تراکتور تبریز – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی تبریز
* نساجی مازندران – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای ساری
* فجرشهیدسپاسی شیراز – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* هوادار تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می گردد .
* گل گهرسیرجان – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان
* ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی هفتم :

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
* پیکان تهران – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان
* سپاهان اصفهان – نساجی مازندران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* مس رفسنجان – هوادار تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* پرسپولیس تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی تهران

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
* پدیده ی مشهد – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* آلومینیوم اراک – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* فولاد خوزستان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

هفته ی هشتم :

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
* گل گهر سیرجان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان
* هوادار تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می گردد .
* صنعت نفت آبادان – پیکان تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان
* استقلال تهران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : آزادی تهران

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
* نساجی مازندران – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای ساری
* ذوب آهن اصفهان – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* فجرشهیدسپاسی شیراز – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* تراکتور تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی تبریز

 

هفته ی نهم :

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
* پیکان تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* پرسپولیس تهران – هوادار تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : آزادی تهران

جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
* نفت مسجدسلیمان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی
* پدیده ی مشهد – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* مس رفسنجان – تراکتورتبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* آلومینیوم اراک – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* فولاد خوزستان – نساجی مازندران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

هفته ی دهم :

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰
* استقلال تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : آزادی

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
* تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل
* ذوب‌آهن اصفهان – هوادار تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر

* پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* فجرشهیدسپاسی شیراز – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* نساجی مازندران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* صنعت نفت آبادان – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان

* گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : سردارسلیمانی سیرجان

 

هفته ی یازدهم :

جمعه ۳ دی ۱۴۰۰
* آلومینیوم اراک -گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* هوادار تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* پدیده ی مشهد – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه ثامن الایمه ی مشهد
* نفت مسجدسلیمان – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* مس رفسنجان – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* سپاهان اصفهان – پیکان تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* پرسپولیس تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران
* فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

هفته ی دوازدهم :

چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰
* نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* پیکان تهران -پدیده ی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* تراکتور تبریز – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* استقلال تهران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران
* گل گهر سیرجان – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : سردارسلیمانی سیرجان
* فجرشهیدسپاسی شیراز – هوادار تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* سپاهان اصفهان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : تختی آبادان

 

هفته ی سیزدهم :

دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰
* نفت مسجدسلیمان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پدیده ی مشهد – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : ثامن الایمه ی مشهد
* مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
* هوادار تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* آلومینیوم اراک – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* ذوب آهن اصفهان – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : فولادشهر
* پرسپولیس تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران
* فولاد خوزستان – پیکان تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

هفته ی چهاردهم :

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
* نساجی مازندران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* فجرشهیدسپاسی شیراز – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* پدیده ی مشهد – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* پیکان تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* گل گهر سیرجان – هوادار تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : سردارسلیمانی سیرجان
* استقلال تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران
* سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : تختی آبادان

 

هفته ی پانزدهم :

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
* مس رفسنجان – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* ذوب آهن اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر
* نفت مسجدسلیمان – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* آلومینیوم اراک – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* تراکتور تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* هوادار تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .

* پرسپولیس تهران – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی
* فولاد خوزستان – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

هفته ی شانزدهم :

شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
* مس رفسنجان – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان
* تراکتور تبریز – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* هوادار تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود .
* پرسپولیس تهران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی

یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
* آلومینیوم اراک – پدیده ی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک
* فجرشهیدسپاسی شیراز – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز
* نفت مسجدسلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه فولادشهر

 

بازنشر از  : “سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”