رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۲۰ صفر ۱۴۴۳

برنامه ی لیگِ برتر

برنامه ی رقابت های بیستمین دوره ی لیگِ برترِ فوتبال (فصلِ ۱۴۰۰-۱۳۹۹) به شرح زیر است :

 

هفته ی اول :

جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹

* ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* سایپای تهران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : دستگردی تهران

* آلومینیوم اراک – نساجی مازندران – ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام (ره) تبریز

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹

* شهرخودروی مشهد – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۵۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* گل گهر سیرجان – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

* استقلال تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

* صنعت نفت آبادان – پیکان تهران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : تختی آبادان (تعویق مسابقه)

معوقه از هفته ی اول :

سه شنبه ۲۷ آبان

* صنعت نفت آبادان – پیکان تهران – ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : تختی آبادان

هفته ی دوم :

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹

* فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* نساجی مازندران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۱۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایم شهر

* نفت مسجدسلیمان – سایپای تهران – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹

* فولاد خوزستان – استقلال تهران – ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۱۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

* ماشین‌سازی تبریز – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه : شهیدقاسم سلیمانی تبریز

شنبه اول آذر ۱۳۹۹

* پیکان تهران – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* پرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی سوم :

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

* گل گهر سیرجان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۱۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

* سایپای تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : شهیددستگردی تهران

* استقلال تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* آلومینیوم اراک – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

* شهرخودروی مشهد – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* تراکتور تبریز – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی چهارم :

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

* ماشین سازی تبریز – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهیدقاسم سلیمانی تبریز

* فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* پرسپولیس تهران – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

* مس رفسنجان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۱۰ – ورزشگاه : شهدای صنعت مس

* فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – سایپای تهران – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : نقش جهان

* صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : تختی آبادان

* پیکان تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۱۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایم شهر

هفته ی پنجم :

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

* نفت مسجدسلیمان – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی

* نساجی مازندران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایم شهر

* ذوب آهن اصفهان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹

* گل گهر سیرجان – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی(ع) کرمان

* آلومینیوم اراک – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی(ره) اراک

* تراکتورتبریز – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* سایپای تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

* استقلال – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی ششم :

جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹

* فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* پیکان تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹

* مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

* فولاد خوزستان – سایپای تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* صنعت نفت آبادان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان

* پرسپولیس تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹

* ماشین سازی تبریز – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدقاسم سلیمانی تبریز

* شهرخودروی مشهد – استقلال – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

هفته ی هفتم :

پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹

* نساجی مازندران – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایم شهر

* آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹

* ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* گل گهر سیرجان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

* سایپای تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

* تراکتور تبریز – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

 

دیدار پرسپولیس – فولاد مبارکه ی سپاهان اصفهان به دلیل حضور تیم پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ در این هفته معوق می شود .

هفته ی هشتم : 

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

* مس رفسنجان – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

* پیکان تهران – سایپای تهران – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* شهرخودروی مشهد – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۹

* ذوب آهن اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* ماشین سازی تبریز – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه : شهیدقاسم سلیمانی تبریز

* صنعت نفت آبادان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان

معوقه از هفته ی پنجم :

جمعه ۵ دی ۱۳۹۹

* نساجی مازندران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایم شهر

* فولاد خوزستان – نساجی قایمشهر – زمان این مسابقه متعاقباً اعلام می شود .

* استقلال تهران – پرسپولیس تهران – زمان این مسابقه نیز متعاقباً اعلام می شود .

هفته ی نهم :

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹

* نفت مسجدسلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

* سایپای تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۲۰ – ورزشگاه : پاس قوامین

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
* گل گهر سیرجان – استقلال تهران – ساعت ۱۶:۲۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

* تراکتور تبریز – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : شهیدقاسم سلیمانی تبریز

معوقه از هفته ی ششم :

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
* پرسپولیس تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

معوقه از هفته ی هشتم :

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

* فولاد خوزستان – نساجی مازندران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* پرسپولیس تهران – مس رفسنجان – زمان این مسابقه متعاقباً اعلام می شود .

* آلومینیوم اراک – ذوب آهن اصفهان – زمان این مسابقه هم متعاقباً اعلام می شود .

* فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان – زمان این مسابقه نیز متعاقباً اعلام می شود .

* نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز – زمان این مسابقه متعاقباً اعلام می شود .

هفته ی دهم :

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹
* ماشین سازی تبریز – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹

* صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان

* شهرخودروی مشهد – سایپای تهران – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* استقلال تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

* فولاد خوزستان – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۵۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹

* پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* ذوب آهن اصفهان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* گل گهر سیرجان – پرسپولیس تهران – ورزشگاه : امام علی(ع) سیرجان کرمان (زمان این مسابقه از هفته ی دهم متعاقباً اعلام می شود .)

معوقه از هفته ی هفتم :

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹

* پرسپولیس تهران – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

معوقه از هفته ی نهم :

یکشنبه ۲۱  دی ۱۳۹۹

* فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* آلومینیوم اراک – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی(ره) اراک

هفته ی یازدهم :

یکشنبه ۲۱  دی ۱۳۹۹

* مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

معوقه ی هفته ی هشتم :

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

* استقلال تهران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶:۳۵  – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی یازدهم :

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

* نفت مسجدسلیمان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹

* نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر (معوقه از هفته نهم)

* فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* سایپای کرج – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

دوشنبه ۲۹ دی *۱۳۹۹

* تراکتورتبریز – استقلال تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* پرسپولیس تهران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی دوازدهم :

چهارشنبه اول بهمن ۱۳۹۹

* پیکان تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* شهرخودروی مشهد – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* ذوب آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

* گل گهر سیرجان – تراکتورتبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

* استقلال – سایپای تهران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

* ماشین سازی تبریز – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

* آلومینیوم اراک – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* صنعت نفت آبادان – فولادمبارکه ی سپاهان اصفهان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان

هفته ی سیزدهم :

جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

* نساجی مازندران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* نفت مسجدسلیمان – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

* سایپای تهران – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

* تراکتور تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

* پرسپولیس تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶:۵۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* فولادمبارکه ی سپاهان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* فولاد خوزستان – پیکان تهران – ساعت ۱۷:۱۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی چهاردهم : 

پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

* تراکتور تبریز – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* شهرخودروی مشهد – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

* پیکان تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* آلومینیوم اراک – سایپای تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* گل گهر سیرجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

* صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان

* ذوب آهن اصفهان – فولادمبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران

معوقه از هفته ی نهم :

سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹

* پرسپولیس تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی پانزدهم :

شنبه ۲۵ بهمن ۹۹

* ماشین سازی تبریز – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدقاسم سلیمانی تبریز

* نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

* نساجی مازندران – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* فولاد خوزستان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* فولادمبارکه ی سپاهان – استقلال تهران – ساعت ۱۷:۱۰ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

* مس رفسنجان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای رفسنجان

* سایپای تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

* پرسپولیس تهران – پیکان تهران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

معوقه ی هفته ی دهم :

جمعه اول اسفند ۱۳۹۹

* گل گهر سیرجان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵:۴۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

هفته ی شانزدهم : 

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

* نفت مسجدسلیمان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

* مس رفسنجان – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* ماشین سازی تبریز – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردار سلیمانی تبریز

* نساجی مازندران – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* سپاهان اصفهان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* پرسپولیس تهران – سایپای تهران – ساعت ۱۷:۲۵– ورزشگاه : آزادی تهران

* فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۷:۳۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی هفدهم :

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

* سایپای تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

* شهرخودروی مشهد – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* صنعت نفت آبادان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان

* گل گهرسیرجان – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

* آلومینیوم اراک – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* تراکتور تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* ذوب آهن اصفهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۳۰  – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی هجدهم : 

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

* ماشین‌سازی تبریز – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی تبریز

* پیکان تهران – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس تهران

* نساجی مازندران – سایپای تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* فولاد خوزستان – گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

* سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* مس رفسنجان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* صنعت نفت آبادان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : تختی آبادان

* پرسپولیس تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی نوزدهم :

پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

* آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

* شهرخودروی مشهد – پرسپولیس – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* تراکتور تبریز – مس رفسنجان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* ذوب‌آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران – پیکان تهران – ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

* سایپای تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

* گل‌گهر سیرجان – ماشین‌سازی تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان

* نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی بیستم : 

پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : تختی آبادان

* پرسپولیس تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

* شهرخودروی مشهد – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* مس رفسنجان – سایپای تهران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

* ماشین‌سازی تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۹:۲۰ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی تبریز

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

* پیکان تهران – گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* سپاهان اصفهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

** زمان برگزاری دیدار فولاد خوزستان – تراکتور تبریز در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز متعاقباً اعلام می شود .

هفته ی بیست و یکم :

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

* نساجی مازندران – سپاهان اصفهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* آلومینیوم اراک – پیکان تهران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

* گل‌گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۴۰ – ورزشگاه : شهیدسردار سلیمانی سیرجان

زمان دیدارهای زیر متعاقباً اعلام خواهد شد :

* ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس تهران –  ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

* تراکتور تبریز – ماشین‌سازی تبریز –  ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* استقلال تهران – شهرخودروی مشهد – ورزشگاه : آزادی تهران

* سایپای تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه : قوامین تهران

معوقه از هفته ی هجدهم :

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

* فولاد خوزستان – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و دوم :

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

* مس رفسنجان – نساجی مازندران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان

* ماشین‌سازی تبریز – سایپای تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردار سلیمانی تبریز

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

* سپاهان اصفهان – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۰:۲۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* پیکان تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۲۱:۲۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* استقلال تهران – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۲۲:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

* شهرخودروی مشهد – گل‌گهر سیرجان – ساعت۱۹ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

زمان مسابقه ی زیر متعاقباً اعلام می شود :

* فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و سوم : 

جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

* نساجی مازندران – فولادخوزستان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* آلومینیوم اراک – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* گل گهر سیرجان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸:۵۵ – ورزشگاه : شهیدسردار سلیمانی سیرجان

* پرسپولیس تهران – استقلال تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

* سپاهان اصفهان – مس رفسنجان – ساعت ۱۹:۲۰ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* سایپای تهران – پیکان تهران – ساعت ۱۹:۲۵ – ورزشگاه : قوامین تهران

* نفت مسجدسلیمان – ماشین‌سازی تبریز – ساعت ۱۹:۲۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

معوقه از هفته ی بیست و یکم :

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
* استقلال – شهر خودرو – ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

معوقه از هفته ی بیست و دوم :

سه شنبه یک تیر ماه ۱۴۰۰
* فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۰:۵۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و چهارم :

جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰
* ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه : شهیدسردار سلیمانی تبریز

* ذوب‌آهن اصفهان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه : فولاد شهر

* استقلال – گل گهر سیرجان  – ساعت ۲۱:۵۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

* مس رفسنجان – پرسپولیس – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* صنعت نفت آبادان – سایپای تهران – ساعت ۲۰:۵۰ – ورزشگاه : تختی آبادان

شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰

* شهرخودروی مشهد – تراکتور تبریز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

* فولادخوزستان – سپاهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* پیکان تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه :شهدای شهرقدس

هفته ی بیست و پنجم :

چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰

* پرسپولیس – گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

* سایپای تهران – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

* تراکتور تبریز – ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰

* سپاهان – ماشین‌سازی تبریز – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* نساجی مازندران – پیکان تهران – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : شهید وطنی قایمشهر

* مس رفسنجان – فولاد خوزستان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۵۰ – ورزشگاه : شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

* آلومینیوم اراک – استقلال – ساعت و محل برگزاری متعاقباً اعلام می شود .

هفته ی بیست و ششم :  

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

* ذوب آهن اصفهان – سایپای تهران – ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه : فولاد شهر

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

* ماشین سازی تبریز – مس رفسنجان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه : شهید سردارسلیمانی تبریز

* گل گهرسیرجان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان

* استقلال تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* پیکان تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

* شهرخودروی مشهد – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران  – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : تختی آبادان

* فولادخوزستان – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۱:۳۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و هفتم :

شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

* سایپای تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه : قوامین تهران

* تراکتور تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

* پرسپولیس تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۰:۵۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* فولاد خوزستان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۱:۳۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰

* مس رفسنجان – پیکان تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* نفت مسجدسلیمان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی

* نساجی مازندران – شهرخودروی مشهد – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

هفته ی بیست و هشتم :

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

* ذوب آهن اصفهان – نساجی مازندران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : فولاد شهر

* استقلال تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* گل گهرسیرجان – سایپای تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان

* آلومینیوم اراک – تراکتور تبریز – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان

* ماشین سازی تبریز – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی تبریز

* شهرخودروی مشهد – سپاهان اصفهان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* پیکان تهران – فولادخوزستان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

هفته ی بیست و نهم :

یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

* پرسپولیس تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* مس رفسنجان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهدای مس رفسنجان

* ماشین سازی تبریز – پیکان تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی تبریز

* سایپای تهران – آلومینیوم اراک – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : قوامین تهران

* نفت مسجدسلیمان – گل گهرسیرجان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

* فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

* نساجی مازندران – استقلال تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

* سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

 هفته ی سی ام :

جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

* صنعت نفت آبادان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان

* آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اراک

* گل گهرسیرجان – نساجی مازندران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهیدسردارسلیمانی سیرجان

* شهرخودروی مشهد – فولاد خوزستان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد

* استقلال – سپاهان اصفهان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

* تراکتور تبریز – سایپای تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

* ذوب آهن اصفهان – مس رفسنجان – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر

* پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۱:۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس

 

 

“نقل از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”